Vodič kroz najteže dane: Ovo vas čeka u slučaju smrti bliske osobe

FOTO: Pixabay

Smrtni slučaj osobe predstavlja psihički i emocionalno tešku situaciju za bliske članove obitelji i prijatelje. No iako je to vrijeme tuge, stresa i šoka, one koji su odgovorni za proceduru, čeka mnoštvo stvari koje treba obaviti u kratkom vremenu. Kako bi se što lakše, barem s te strane, prebrodilo to razdoblje, donosimo hodogram aktivnosti koje morate učiniti.

Postupak kod smrtnog slučaja

Postupak prijave smrtnog slučaja razlikuje se ovisno o tome je li osoba preminula u stanu ili bolnici, navedeno je na stranicama Središnjeg državnog portala.

Prijava smrtnog slučaja matičnom uredu razlikuje se ovisno o tome je li osoba umrla u stanu ili zdravstvenoj ustanovi. Umrla, odnosno mrtvorođena osoba ne smije se pokopati ili kremirati dok se nad njome ne obavi pregled.

Kada se dogodi smrtni slučaj u stanu ili kući potrebno ga je prijaviti u što kraćem roku i bez odgađanja. Smrt su dužne prijaviti osobe koje su živjele u zajednici s umrlom osobom, srodnici ili susjedi, a ako takvih nema svaka osoba koja za nju sazna.

Smrtni slučaj u stanu ili kući

Postupak je sljedeći: nazvati službu Hitne pomoći (194) ili policiju (192)

Potrebni podaci:

  • ime i prezime preminule osobe
  • dob
  • adresa na kojoj se tijelo nalazi
  • vrijeme smrti
  • ime i prezime osobe koja prijavljuje smrt
  • kontakt telefon

Službene osobe pozvat će mrtvozornika. Njemu je potrebno osigurati pristup preminuloj osobi, pripremiti liječničku dokumentaciju ako je preminula osoba bolovala, kao i sve matične podatke o umrloj osobi, kako bi izdao potvrdu za ukop i prijevoz. Nakon popunjavanja prijave o smrti, mrtvozornik izdaje dozvolu za pokop umrloga.

Obratiti se ovlaštenom pogrebnom poduzeću, pogrebnom prijevozniku ili posmrtnoj pripomoći (ako pokojnik ima ugovorenu posmrtnu pripomoć, ponijeti osobnu iskaznicu pokojnika) i sve dokumente koji se odnose na prijavu smrtnog slučaja, a koje je izdao mrtvozornik odnijeti u matični ured radi prijave i upisa pokojnika u matičnu knjigu umrlih.

Činjenica smrti prijavljuje se u roku od tri dana matičaru na čijem je području smrt nastupila ili gdje je umrli pronađen. Popis matičnih ureda potražite na stranicama Ministarstva uprave.

Smrtni slučaj u zdravstvenoj ustanovi na teritoriju Hrvatske

Postupak je sljedeći: javiti se na odjel na koji je osoba bila primljena

Morate dati sve osobne podatke o umrloj osobi kako bi se mogla obaviti prijava matičnom uredu na bolničkom odjelu (patologiji, a ne na odjelu gdje je osoba ležala). Potrebno je ostaviti odjeću u kojoj će pokojnik biti pokopan, ugovoriti pojedinosti prijevoza, opreme i ukopa s ovlaštenim pogrebnim poduzećem ili prijevoznikom, ili posmrtnom pripomoći ili se obratiti ovlaštenom pogrebnom poduzeću, pogrebnom prijevozniku ili posmrtnoj pripomoći.

Ako se tijelo preminule osobe ne preuzme u roku od 24 sata, zdravstvena ustanova zaračunat će posebnu naknadu za svaki idući dan od propisanog roka.

Smrtni slučaj u domu za starije i nemoćne osobe

Ova ustanova rješava postupak do stadija organizacije pogreba, a najbliži član obitelji bit će obaviješten o smrtnom slučaju i potrebi poduzimanja daljnjih koraka. Naime, kod prijema štićenika uzimaju se podaci o članstvu u udrugama poput Posmrtne pripomoći, grobnom mjestu i osobi koja preuzima pogrebne troškove. Prijevoz do mrtvačnice organizira ustanova. Nadležni socijalni radnik brine da svaki štićenik bude dostojanstveno sahranjen.

Smrtni slučaj u prometu

Kada se smrt dogodi u prometnoj nesreći, izlazi Hitna pomoć, konstatira smrt, a policija izdaje popratnicu te se tijelo prevozi na sudsku medicinu i kriminalistiku radi obdukcije. Obitelj isti ili sljedeći dan preuzima pokojnika, ali kako je riječ o prometnoj nezgodi sa smrtnom posljedicom mora se obaviti obdukcija, što preuzimanje odgađa za barem jedan dan do završetka obrade.

Obdukcija

Osobe koje umru u zdravstvenoj ustanovi moraju se obducirati radi utvrđivanja uzroka smrti.

Na zahtjev uže obitelji i u sporazumu s ravnateljem zdravstvene ustanove i patologom može se odlučiti da se obdukcija ne provodi.

Obdukcija se mora provesti u sljedećim slučajevima: ako se radi o neprirodnoj smrti ili smrti nepoznatog uzroka, ako smrt nastupi tijekom dijagnostičkog ili terapijskog zahvata, ako smrt nastupi u roku od 24 sata od prijema osobe u zdravstvenu ustanovu, ako je osoba sudjelovala u kliničkom ispitivanju lijeka ili medicinskog proizvoda, odnosno drugom znanstvenom ispitivanju u zdravstvenoj ustanovi te u s lučaju smrti osobe čiji se dijelovi tijela mogu uzimati radi presađivanja u svrhu liječenja sukladno posebnom zakonu.

Iznenadna/nasilna smrt

Ako mrtvozornik ocijeni da je do smrti došlo pod sumnjivim okolnostima, odnosno da je riječ o nasilnoj smrti u svezi s kaznenim djelom, dužan je obavijestiti policiju. Ako je smrt nastupila u neobičnim okolnostima, ostavite tijelo i prostor kakvog  ste zatekli radi eventualnog policijskog uviđaja. Kada se radi o nagloj smrti, a uzrok joj je nepoznat, odnosno nejasan, mrtvozornik je obvezan zatražiti provedbu obdukcije te će pokojnik biti prevezen na Zavod za sudsku medicinu, a obitelj će od bolnice ili mrtvozornika dobiti potvrdu o smrti. Doktor medicine koji je obavio obdukciju obvezan je o njezinim rezultatima obavijestiti tijelo državne uprave, odnosno zdravstvenu ustanovu određenu za nadzor nad radom mrtvozornika uz dostavu pisanog nalaza o obdukciji.

Provjerite je li preminula osoba član Posmrtne pripomoći ili Pogrebnog poduzeća

Kada mrtvozornik izda potvrdu o smrti te dozvolu za ukop i prijevoz pokojnika, treba provjeriti je li preminula osoba bila član Posmrtne pripomoći ili Pogrebnog poduzeća, kako bi se ostvarila sva stečena prava u svezi prijevoza, opremanja i nabave grobnog mjesta te organizacije pogreba i smanjili nepotrebni troškovi za nekoliko tisuća kuna. Tijelo bi tada ovlašteni prijevoznik trebao prevesti u mrtvačnicu ili na obdukciju, a prema procjeni mrtvozornika.

Ukoliko preminula osoba nije član Posmrtne pripomoći ili Pogrebnog poduzeća, prijevoz, opremanje i ukop može se dogovoriti sa svim ovlaštenim prijevoznicima ili poduzećima. Kako su cijene različite, prije odluke dobro bi bilo usporediti više ponuda za istu uslugu, čime možete uštedjeti znatan novac, savjetuju na stranicispomen.hr. te navode kako u Hrvatskoj godišnje umire više od 50.000 osoba, od toga oko 30.000 u bolnicama i više od 20.000 kod kuće ili na drugom mjestu.

Sprovod za socijalno ugrožene osobe

Zakonom o socijalnoj skrbi socijalno ugroženim osobama omogućeno je podmirenje osnovnih troškova sprovoda. Troškovi uključuju cijenu lijesa, pogrebnog znaka i ukop u zemljani grob koji je smješten na posebnim parcelama gradskih groblja.

Posljednji oproštaj od pokojne osobe te njezin odlazak u vječnost tradicionalno se organizira u obliku pogreba (pokopa) ili ispraćaja (sahrane) prema vjerskim i mjesnim običajima.

Pogreb ili pokop je čin ukapanja pokojnika u grob, odnosno grobnicu, u lijesu ili urni, dok govorimo o ispraćaju ili sahrani kada pokojnika ne pokapamo na groblju u mjestu u kojem je preminuo već na nekom drugom mjestu. Ispraćaj može biti i na krematoriju, na kojem se opraštamo od pokojnika prije ili poslije kremiranja ovisno o njegovoj želji ili želji obitelji.

TROŠKOVI

Troškovi ovise o vrsti potrebnih i traženih proizvoda te usluge

1. Oprema – troškovi ponajviše ovise o izabranom ili potrebnom modelu lijesa, najčešće se bira prema vrsti drveta, izgledu i boji te mjesnim ili vjerskim običajima, u obzir se uzima težina i visina pokojnika.

Klasičan pokop u zemljani grob – lijes se zatrpava zemljom

Uz odabrani lijes najčešće se uzima: tekstil za ukrašavanje unutarnjeg dijela lijesa, sastoji se od: obloge/tapete, madraca, jastuka i prekrivača, vanjski dio dna lijesa ukrašava se pokrovom u željenoj boji, posebna vreća sa patent zatvaračem za pokojnika (najčešće u ljetnim mjesecima ili kada je potrebno čekati s pokopom), ukrasni znak na poklopcu lijesa, nadgrobni znak s podacima od pokojnika (počiva u miru, ime i prezime, godina rođenja i godina smrti) i osmrtnice.

Klasičan pokop u grobnicu – lijes se ne zatrpava zemljom

Uz odabrani lijes najčešće se uzima: limeni uložak koji ide unutar drvenog ukrasnog lijesa, tekstil za ukrašavanje unutarnjeg dijela limenog uloška (mjesta na koje se polegne pokojnik), a sastoji se od: madraca, jastuka i prekrivača, vanjski dio dna lijesa ukrašava sa pokrovom u željenoj boji, ukrasni znak na poklopcu lijesa (najčešće ide prema vjeroispovijesti pokojnika ili neki drugi simbol), nadgrobni znak s  podacima od pokojnika (počiva u miru, ime i prezime, godina rođenja i godina smrti), pločica za lijes (s ugraviranim podacima o pokojniku stavlja se na lijes kako bi se znalo nakon otvaranja grobnice u kojemu je lijesu koji pokojnik) i osmrtnice.

Kremiranje

Uz odabrani lijes za kremiranje najčešće se uzima: tekstil za ukrašavanje unutarnjeg dijela lijesa (mjesta na koje se polegne pokojnik), sastoji se od: obloge/tapete, madraca i jastuka, posebna vreća za kremiranje sa patent zatvaračem za pokojnika, ukrasna urna, spomen urna i osmrtnice.

USLUGE

Troškovi ponajviše ovise o uslugama koje su potrebne da bi se pokojnika prevezlo sa mjesta smrti do mrtvačnice (groblja ili krematorija)

Prijevoz pokojnika: Varira ovisno o tome radi li se o prijevozu u Hrvatskoj, članici EU ili nečlanici EU

Ostale usluge: Uređenje pokojnika, što uključuje pranje, oblačenje ili šminkanje, korištenje mrtvačnice, balzamiranje, korištenje rashladne komore ili transportnog lijesa, premještanje pokojnika iz/u lijes, lotanje limenog uloška, dokumentacija za prijevoz HR, dokumentacija za prijevoz INO, pakiranje lijesa za avionski prijevoz, dezinfekcija , organizacija i troškovi  pokopa ili ispraćaja, obavijesti u medijima, glazbene usluge, dostave osmrtnica, cvijeća, urne ili opreme, izrada natpisa i sl. usluge koje nude pogrebna poduzeća.

Komentari

Komentari