SLUŽBENO JE – LJEVACI SU PAMETNIJI! ‘Ekstremni dešnjaci’ najgore prošli na testovima

Pixabay

Postoji jedan mit koji ima neku težinu, a to je da su ljevaci pametniji od dešnjaka – ustvari, čak bi se moglo reći da je veća vjerojatnost da će ljevaci biti geniji.

Mnogo glasina kruži o ljevorukim ljudima: neke studije pokazuju da ljevoruki ljudi umiru mlađi, druge povezuju ljevake s delinkventnim ponašanjem, čak su i neke studije sugerirale da ljevaci piju više.

Iako su sve te tvrdnje većinom osporene i skoro ih je nemoguće dokazati, postoji jedan mit koji ima neku težinu, a to je da su ljevaci pametniji od dešnjaka – ustvari, čak bi se moglo reći da je veća vjerojatnost da će ljevaci biti geniji.

Ljevaci obrađuju informacije brže od dešnjaka

IFL Science pregledao je studije o rukama i matematičkim sposobnostima kako bi testirali ovu teoriju. Oni objašnjavaju da je funkcija ruku očitovanje funkcije mozga i stoga je povezano s kognitivnim sposobnostima.

Ljevaci navodno imaju veću desnu stranu mozga koja im pomaže kada je riječ o prostornoj svijesti i mentalnim prikazima objekata. Kao da to nije dovoljno, imaju i veći corpus callosum  (to je snop živčanih stanica koje povezuju dvije hemisfere mozga, u slučaju da se pitate).

To znači da imaju veću povezanost između obje strane mozga tako da obrađuju informacije brže od dešnjaka.

Dok je veza između ljevaka i matematičkih sposobnosti i prije istražena, prethodni eksperimenti imali su različite uspjehe i svaki test imao je različite pristupe za mjerenje matematičkih sposobnosti.

Kako bi dobili pouzdanije rezultate, IFL Science pregledao je niz eksperimenata na 2300 učenika različitih dobnih skupina. Eksperimenti su bili različitih stupnjeva matematičke težine.

Upotrijebili su isti upitnik za sve koji su testirali kako bi ih mogli usporediti. U upitniku je postavljen niz pitanja o tome koju su ruku su pojedinci koristili za različite aktivnosti. Sada su došli rezultati i nije baš dobro biti dešnjak.

Testovi su zaključili da su ljevaci nadmašili dešnjake kada je došlo do teškog rješavanja problema. Kad je zadatak zahtijevao jednostavnu matematiku, ljevaci i dešnjaci bili su ravnomjerno jer nije bilo razlike u izvedbi. Rezultati su pokazali da su ‘ekstremni dešnjaci’ – ljudi koji su koristili svoju desnu ruku za svaku aktivnost, najgore prošli na testovima.

Znači, ljevaci imaju naprednije matematičke sposobnosti, a ljudi koji koriste desnu ruku za sve – u nepovoljnom su položaju.

Međutim, IFL Science kaže da je važno ne osuđivati ljude samo na osnovu toga jesu li ljevaci ili dešnjaci jer su samo jedna trećina ljudi s pretjerano razvijenom desnom stranom mozga ljevaci, a ima i puno dešnjaka sa sličnim moždanim funkcijama. Stoga dešnjaci – ne dajte se!

Komentari