Najteži test inteligencije od samo 3 pitanja: Možete li ovo riješiti?

Pixabay

1. Palica i loptica zajedno koštaju 110 Kkuna. Palica košta 100 kuna više od loptice. Koliko košta loptica?

2. Ako pet strojeva u pet minuta napravi pet proizvoda, koliko je potrebno da sto strojeva napravi sto proizvoda?

3. U jezeru se nalazi otočić. Svakog dana površina otočića se udvostručuje. Ako je potrebno 48 dana da prekrije cijelo jezero, koliko dana je potrebno da prekrije pola jezera?

.

.

.

.

.

.

.

.

Većina ljudi na ova pitanja odgovori:

  1. 10 kuna.
  2. 100 minuta
  3. 24 dana

Nažalost, ovi odgovori nisu točni… Oni ispravi su:

1. Pet kuna, jer – palica košta 105 kuna, što je za sto kuna više od cijene loptice, a zbirna cijena iznosi 110 kuna.

2. Potrebno je pet minuta da se napravi 100 proizvoda. Ako pet strojeva u pet minuta napravi pet proizvoda, jednom stroju je potrebno pet minuta za jedan proizvod.

3. Potrebno je 47 dana, jer se već sljedećeg dana otok udvostručuje.

 

 

Komentari