Zbog velike koncentracije kancerogenih tvari iz trgovina se povlači konopljino ulje

FOTO: Pixabay

Ako ste kupili ovaj proizvod hitno ga vratite u trgovinu.

Iz Hrvatske agencije za hranu javljaju da se iz prodaje povlači ulje konoplje zbog povećanih koncentracije policikličkih aromatskih ugljikovodika.

“Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače o opozivu proizvoda:

Ekološko hladno prešano ulje konoplje 500ml
Rok uporabe: 03. 2018.
broj serije 444414 Batch 280916

Slovenska tvrtka Ekolife natura d.o.o., Brodišče 28, 1236 Trzin obavijestila je, putem sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF), Ministarstvo poljoprivrede o dobrovoljnom povlačenju predmetnog proizvoda.

Prilikom samokontrola provedena je analiza namirnice Ekološko hladno prešano ulje konoplje 500ml, broj serije 444414 Batch 280916, proizvođača Sun&seed LTD Velika Britanija, rok uporabe do 03/2018, kojom je utvrđeno da proizvod nije siguran za konzumaciju budući da sadrži policikličke aromatske ugljikovodike u koncentracijama koje prelaze granične vrijednosti definirane Uredbom Europske komisije 1881/2006.

Dio predmetnog proizvoda stavljen je i na tržište Republike Hrvatske.

Upute za potrošače:

Namirnica se ne smije konzumirati. Molimo vratite ju na mjesto kupnje, gdje će biti vraćen trošak, ili ju ako to nije moguće, odbacite. Adresa i telefonski broj tvrtke i osobe za kontakt, na koje potrošači mogu obratiti: Ekolife natura d.o.o., Brodišče 28, 1236 Trzin Mirjam Kurelič/Darinka Boldin, +386 40 845 996 / +386 41 370 414, [email protected]

FOTO: hah.hr
FOTO: hah.hr

Što su policiklički aromatski ugljikovodici?

Policiklički aromatski ugljikovodici grupa su od približno 200 spojeva koji sadrže dva ili više kondenziranih aromatskih (benzenskih) prstenova i imaju samo atome ugljika i vodika. Ti spojevi nastaju kao posljedica nepotpunog izgaranja organskih spojeva, ili prilikom izgaranja goriva u automobilima.

Ti su spojevi topljivi u mastima i uljima. Kako su to kemijski spojevi koji imaju veliku molekulsku masu, nisu hlapljivi i zato se nalaze primarno u tlu, sedimentima i uljnim materijalima. Policiklički aromatski ugljikovodici, PAH-ovi, dolaze u hranu iz okoliša, pri industrijskoj proizvodnji hrane te pri pripravi hrane u domaćinstvu.

Policikličkim aromatskim ugljikovodicima mogu biti kontaminirana i neka biljna ulja. Proces sušenja sjemenja za posljedicu može imati kontaminaciju biljnog ulja ovim spojevima. Rafiniranjem ulja drastično se reducira sadržaj PAH-ova.

Zdravstveni rizici konzumacije policikličkih aromatskih uljikovodika

Istraživanja na pokusnim životinjama pokazala su da PAH-ovi prouzročuju mutagene i kancerogene promjene pa se, stoga, pretpostavlja da su oni potencijalno mutageni i kancerogeni za ljude, stoji u HAH-ovom priručniku o kemijskim opasnostima.

Komentari

Komentari

loading...