Uspješno završen razvojni projekt ekološki prihvatljive rastavne sklopke

Foto: Elna kabel d.o.o

Elna Kabel d.o.o. iz Zagreba, manja firma sa dugogodišnjim stažem i renomeom na
hrvatskom energetskom tržištu, uspješno je provela razvojni projekt sufinanciran od strane
Europske unije, točnije iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program
konkurentnost i kohezija (2014.-2020.), pod nazivom “Ekološki prihvatljiva rastavna sklopka 24 kV za napredne mreže” bez SF6 plina sa upravljačkom jedinicom (dalje u tekstu: sklopka ili proizvod).

Foto: Elna kabel d.o.o.

Ekološki prihvatljiv proizvod

Proizvod koji je razvijen ovim projektom koristi se za isključivanje i uključivanje pojedinih
dijelova srednje naponskih nadzemnih mreža u sustavu distribucije električne energije.
Primarni cilj projekta predstavljao je razvoj novog ekološki prihvatljivog proizvoda koji će
osigurati održivost sustava, a koji se sastoji od dvije glavne komponente: motorno pogonjene sklopke za nazivni napon 12/24 kV i struje 630 A, sukladno normi
IEC 62271-1/2007 i upravljačke jedinice koja sklopkom može upravljati lokalno i sustavom daljinskog vođenja.

Projekt je izveden u suradnji s partnerom Fakultetom elektrotehnike i računarstva, Zavod za visoki napon i energetiku, Sveučilište u Zagrebu (FER), u razdoblju od 01.07.2018. do
31.08.2023. godine.

Foto: Elna kabel d.o.o.

Ne koristi štetni plin

Provedba projekta bila je podijeljena u dvije faze: industrijsko istraživanje i eksperimentalni
razvoj. Tijekom faze industrijskog istraživanja razvijeni su koncepti te prvi razvojni
prototipovi sklopke i upravljačke jedinice koji su se zatim testirali u laboratorijskom okruženju te dorađivali dok rezultati testiranja nisu bili zadovoljavajući. U ovoj fazi projekta izrađena je dokumentacija za proizvodnju te prijava patenta pri nadležnim tijelima.

1 euro = 7,53450 kuna

Najveća prednost novo razvijane sklopke u usporedbi sa trenutnim rješenjima koja se primarno koriste u elektroenergetskim mreža je u tome što ona ne koristi za okoliš izuzetno štetni SF6 plin, koji se europskim direktivama već dulje vrijeme nastoji izbaciti iz upotrebe te je ista konstruiranau “solid state” izvedbi sa vakumskom komorom.

Foto: Elna kabel d.o.o.

Posjeduje sve potrebne certifikate

Upravljačka jedinica je također ekološka te ima zelenu komponentu jer je izvedena u varijanti sa solarnim napajanjem akumulatorske baterije, dok ujedno postoji i drugo standardno napajanje pomoću mrežnog transformatora. Sklop sklopke i upravljačka jedinica posjeduju sve certifikate sukladno EN uključujući i CE znak dok ELNA Kabel posjeduje sve potrebne ISO certifikate:

ISO 9001:2015             Sustavi upravljanje kvalitetom

ISO 14001:2015           Sustavi upravljanja okolišem

ISO 45001:2018           Sustavi upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti pri raduž

ISO 27000:2014           Sustavi upravljanja informacijskom sigurnosti

Zaključno možemo reći da uspješno provođenje razvojnog projekta ove složenosti od strane
jedne hrvatske firme predstavlja uspjeh za cijeli hrvatski energetski sektor te da je proizvod koji je razvijen ovim projektom temeljen na potpuno novoj tehnologiji koja ima potencijal zavladati ciljanim tržištima nadzemnih mreža Europske Unije, a i šire.

Glavni konstruktor sklopke: Marko Uremović

Vođa razvojnog tima:  Želimir Kruljac


Komentari