ŠTETNE ZA ZDRAVLJE! Iz polica trgovačkih lanaca povlače se sjemenke sezama

FOTO: Pixabay

Ministarstvo poljoprivrede obavijestilo je potrošače o opozivu nekoliko proizvoda sjemenki sezama.

Naime, povlače se:

Biozone sezam 250g, LOT B2010532001, najbolje upotrijebiti do 30.01.2022

Ekozona sezam 200g, LOT B2010532001, najbolje upotrijebiti do 30.01.2022


Organica sezam 200g, LOT B2010532001, najbolje upotrijebiti do 30.01.2022

bio&bio sezam 200g, LOT B2010532001, najbolje upotrijebiti do 30.01.2022.

Razlog povlačenja su utvrđene povećane količine etilen oksida.

Kako ministarstvo izvještava proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ i Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Podaci o proizvodu:
Proizvođač: BIOVEGA d.o.o., Majstorska 1c, Zagreb
Veleprodaja: Ziegler & Co GmbH, Dr.-Heinrich-Hohenner-Straße 4, Wunsiedel, Njemačka
Proizvod na tržište RH stavlja: BIOVEGA d.o.o., Majstorska 1c, Zagreb.

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.

Podsjetimo, od listopada ministarstvo je povuklo više od 30 proizvoda iz trgovačkih lanaca, više o tome možete pročitati na ovom linku.

Što je etilen-oksid?

Etilen-oksid (oksiran, epoksietan), tročlani ciklički eter (CH2)2O, je bezbojan otrovan i zapaljiv plin, sa zrakom stvara eksplozivnu smjesu.

U tekućem je stanju na temperaturi nižoj od 11 °C. Pripravlja se katalitičkom oksidacijom etilena. Međuproizvod je u mnogim organskim sintezama.

Upotrebljava se kao fumigant za namirnice i tekstil, za sterilizaciju kirurških instrumenata te kao sirovina za pripravu akrilonitrila, etanilamina, etilen-glikola i neionskih površinski aktivnih tvari.

Komentari