STAKLO U HRANI, NEDOPUŠTENA KOLIČINA PESTICIDA… U zadnje se vrijeme susrećemo sa sve više ovakvih obavijesti, a evo što znače određeni pojmovi

Foto: Zagreb.info/Ilustracija

Zadnjih se dana, tjedana i mjeseci susrećemo s opozivom ili povlačenjem raznih proizvoda s polica, što zbog prisutnosti stranih tijela, primjerice stakla u pestu, što zbog prevelike, odnosno nedopuštene količine pesticida zbog nove uredbe Europske unije, kao što se događalo s raznim proizvodima iz Indije, poput sezama ili đumbira. Nađe se tamo raznih stručnih pojmova koji nam često nisu najjasniji, a evo što zapravo svaki od njih znači.

„RASFF“ (engl. Rapid Alert System for Food and Feed) je sustav u skladu s člankom 50. Uredbe (EZ) br. 178/2002.

„EU RASFF obavijest“ je službena obavijest koju izdaje Europska komisija te dostavlja svim nacionalnim kontakt točkama odnosno svim članicama mreže.

„Povlačenje“ je uklanjanje s tržišta hrane štetne za zdravlje ljudi ili hrane neprikladne za prehranu ljudi odnosno nesigurne hrane i hrane za životinje ili materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom, uključujući povlačenje iz maloprodaje. Povlačenje se provodi kada je utvrđeno da se predmet povlačenja nalazi u potpunosti u lancu distribucije i nije došao do krajnjeg potrošača (kupca).


„Opoziv“ je uklanjanje hrane štetne za zdravlje ljudi ili hrane neprikladne za prehranu ljudi odnosno nesigurne hrane i hrane za životinje ili materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom s tržišta uključujući hranu odnosno hranu za životinje koja je distribuirana do krajnjeg potrošača (kupca) te stoga uključuje komunikaciju s potrošačima.

„Subjekt u poslovanju s hranom” znači fizička ili pravna osoba odgovorna za osiguranje ispunjavanja zahtjeva propisa o hrani unutar objekta za poslovanje s hranom koji nadzire.

„Krajnji potrošač” znači krajnji potrošač hrane koji tu hranu ne koristi niti u jednoj fazi poslovanja s hranom.

„Sljedivost” znači mogućnost ulaženja u trag hrani, hrani za životinje, životinji za proizvodnju hrane ili tvari koja je namijenjena ugrađivanju ili se očekuje da će se ugraditi u hranu ili hranu za životinje, kroz sve faze proizvodnje, prerade i distribucije.

„Stavljanje na tržište” znači držanje hrane ili hrane za životinje s ciljem prodaje, uključujući ponudu za prodaju ili svaki drugi oblik prijenosa, bez obzira na to je li besplatan ili nije, te prodaju, distribuciju i druge oblike prijenosa kao takve.

Komentari