Dobre vijesti za potrošače: Od iduće godine bit će puno lakše raskinuti ugovor s telekomima

Pixabay

S Novom godinom na snagu stupaju i nova prava za korisnike telekom usluga, odnosno nove obveze za operatore.

Među važnijim izmjenama koje idu u korist potrošača svakako je ona koja se tiče mogućnosti raskida ugovora e-mailom ili telefonom.

“Od 1. siječnja 2020. godine operatori javnih komunikacijskih usluga obavezni su omogućiti raskid pretplatničkog ugovora na isti način, dakle, putem istih kanala komunikacije na koji omogućavaju sklapanje ugovora, prenosi N1.

U svojim općim uvjetima poslovanja dužni su detaljno navesti načine na koje korisnici mogu zatražiti raskid pretplatničkog ugovora, što uključuje i mogućnost raskida elektroničkim putem, kao i telefonom, uz to navesti je li za raskid potrebna određena dokumentacija, odnosno podaci za identifikaciju korisnika, te o kojoj se dokumentaciji i podacima radi.

Novost je i da su skraćeni rokovi za raskid usluge u nepokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama s 12 na pet dana, kao i rokovi za promjenu operatora u navedenim mrežama s 45 na maksimalno 30 dana, čime se, također, ide na ruku potrošačima – navode iz Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM).

Osim toga, od 1. siječnja mijenjaju se i prava korisnika u dijelu koji se odnosi na kvarove i nemogućnost ostvarivanja usluge.

Dosad su se, naime, prava ostvarivala samo u slučaju kvara na opremi kad je operator bio obvezan otkloniti takav kvar u roku od pet dana.

Kako se žaliti operateru?

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti rješava sporove između operatora i korisnika elektroničkih komunikacijskih usluga isključivo nakon dovršenog postupka kod operatora, na temelju pisanog zahtjeva za rješavanje spora i pripadajuće dokumentacije.

Ako ste korisnik elektroničkih komunikacijskih usluga i želite se požaliti na visinu računa, kakvoću elektroničkih komunikacijskih usluga i /ili povredu odredbi pretplatničkog ugovora, potrebno je slijediti zakonom utvrđene procedure kako biste u slučaju za Vas nepovoljnog rješenja operatora mogli pisanim putem podnijeti zahtjev za rješavanje spora HAKOM-u.

Komentari