Povlačenje s polica: Kancerogene tvari nađene i u ulju crnog kima

FOTO: Pixabay

Policiklični aromatski ugljikovodici dozvoljeni su u, doslovno, mikro količinama.

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače o opozivu proizvoda:

Ekološko hladno prešano ulje crnog kima 250ml
Rok uporabe: do 30.1.2018,
lot broj 00075

Slovenska tvrtka Ekolife natura d.o.o., Brodišče 28, 1236 Trzin obavijestila je, putem sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF), Ministarstvo poljoprivrede o dobrovoljnom povlačenju predmetnog proizvoda.

Prilikom samokontrola provedena je analiza namirnice Ekološko hladno prešano ulje crnog kima 250ml, lot broj 00075, proizvođača Oleador UG, rok uporabe do 30.1.2018, kojom je utvrđeno da proizvod nije siguran za konzumaciju budući da sadrži policikličke aromatske ugljikovodike u koncentracijama koje prelaze granične vrijednosti definirane Uredbom Europske komisije 1881/2006.

Predmetni proizvod stavljen je na tržište Republike Hrvatske putem sljedećih subjekata u poslovanju s hranom:
Alternativa za vas d.o.o., Virovitica
Hermina usluge d.o.o., Zagreb
Žitnica zdrave hrane, Varaždin

Inače policiklični aromatski ugljikovodici kancerogeni su spojevi koji u ulje mogu dospjeti iz okoliša ili prilikom obrade.

Upute za potrošače:

Namirnica se ne smije konzumirati.

Molimo vratite ju na mjesto kupnje, gdje će biti vraćen trošak, ili je, ako to nije moguće, odbacite.

Adresa i telefonski broj tvrtke i osobe za kontakt, na koje potrošači mogu obratiti:
Ekolife natura d.o.o., Brodišče 28, 1236 Trzin Mirjam Kurelič/Darinka Boldin, +386 40 845 996 / +386 41 370 414, [email protected]

Proizvođač: Oleador UG
Distibuter: Ekolife natura doo, Brodišče 28, 1236 Trzin

>>> Zbog velike koncentracije kancerogenih tvari iz trgovina se povlači konopljino ulje

Komentari

Komentari

loading...