PA IMA LI KRAJA?! Još jedan zdravi proizvod hitno se povlači s polica trgovina, ako ste ga kupili – budite na oprezu

Foto: Zagreb.info/Ilustracija
Ministarstvo poljoprivede izvijestilo je u četvrtak o povlačenju proizvoda “Brahmi u prahu – Organski 200g Nutrigold”, LOT broja BRHMKAA27P, kojeg je najbolje iskoristiti do 31. listopada 2023., zbog utvrđene povećane količine pesticida klorpirifosa.

Iz Ministarstva navode kako proizvod nije u skladu s Uredbom br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ i Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Detaljnije informacije dostupne su na internetskim stranicama subjekta u poslovanju s hranom.

Dobavljač proizvoda je SMART ORGANIC AD, iz Sofije u Bugarskoj, proizvod na tržište stavlja Galleria Internazionale d.o.o., Zagrebačka 194, iz Zagreba.

Inače, ovo je tek “kap u moru” proizvoda koji se miču s polica trgovina. Tako je zbog pesticida dieldrina ovih dana s polica uklonjen i “Ekološki proizvod – bučine koštice” u pakiranjima od 500g, 200g, 100g.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Uredba (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ, javili su iz resornog Ministarstva.

Foto: Tvornica Zdrave hrane

Komentari