Jesu li čokolade i sredstva za pranje u Hrvatskoj zaista lošije kvalitete?

FOTO: Pixabay

Uskoro kreće istraživanje.

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ i zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan danas su potpisali Ugovor o provođenju uzrokovanja i analize kvalitete proizvoda. Predmet Ugovora je provođenje uzorkovanja proizvoda u Republici Njemačkoj i Republici Hrvatskoj te kemijskih analiza istih u odnosu na značajne parametre iz područja kvalitete proizvoda, te izrada izvješća kemijskih analiza i usporedba deklaracija proizvoda kupljenih na hrvatskom i njemačkom tržištu.

Spomenutim Ugovorom započinje druga faza projekta Istraživanje kvalitete naizgled istih proizvoda na tržištima starih i novih država članica EU, čija je nositeljica europska parlamentarka Biljana Borzan. Projekt će se provoditi u tri faze, od kojih je u prvoj fazi definirana lista proizvoda koja obuhvaća 23 prehrambena proizvoda i pet proizvoda iz kategorije sredstava za pranje i čišćenje te osobne higijene.

Druga faza obuhvaća odabir adekvatnih parametara kvalitete, koji ovise o samome proizvodu te će se vršiti uzorkovanje i analiza istih. U trećoj fazi projekta provoditelji će pristupiti obradi rezultata i pristupiti izradi izvještaja koji se potom dostavlja koordinatoru projekta, a to je u ovom slučaju Hrvatska agencija za hranu. Završni izvještaj te rezultati cjelokupnog istraživanja bit će predstavljeni javnosti.

Provoditelji projekta su NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“, Prehrambeno-biotehnološki fakultet: Laboratorij za kontrolu kvalitete u prehrambenoj industriji pri Zavodu za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda, Centar za kontrolu namirnica, Euroinspekt Croatiakontrola d.o.o te Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Obećano-učinjeno! Nakon što se u anketi 800 građana RH izjasnilo koje proizvode žele testirati, te nakon što je Hrvatska agencija za hranu izradila znanstveni okvir projekta, ovaj tjedan idemo kupiti uzorak u München. Čak 82,6 posto građana Hrvatske smatra da su proizvodi namijenjeni istočnom europskom tržištu lošije kvalitete od onih namijenjenih trgovinama u zapadnim članicama Europske unije.

Više od 70 posto građana smatra kako smo u očima velikih korporacija zapadne Europe građani drugog reda. Iznimno sam zadovoljna što upravo NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ radi uzorkovanje i dio analize jer su prepoznati kao vodeći institut i u Hrvatskoj i u regiji “, rekla je zastupnica Borzan.

„Ovim istraživanjem želimo otkriti kvalitetu proizvoda koji se plasiraju na naše tržište. Sigurnost i visoka kvaliteta hrane je naš prioritet, stoga ne želimo dvostruke standarde kada je riječ o kvaliteti naizgled istih proizvoda u Hrvatskoj i zemljama zapadne Europe. Želim naglasiti da će sva istraživanja biti odrađena profesionalno te će rezultati javnosti biti predstavljeni transparentno“, naglasio je dr. Zvonimir Šostar, ravnatelj NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ prilikom potpisivanja ugovora.

Potpisivanju Ugovora uz zastupnicu u Europskom parlamentu Biljanu Borzan i ravnatelja NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ dr. Zvonimira Šostara prisustvovali su ravnateljica Hrvatske agencije za hranu Andrea Gross Bošković, zamjenici ravnatelja NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ dr. sc. Sandra Šikić, dipl. ing. i Mirsad Srebreniković, dipl. iur., voditeljica Službe za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju dr. sc. Adela Krivohlavek, dipl. ing. te voditeljica Odjela za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu hrane i predmeta opće uporabe – Referentnog centra Ministarstva zdravstva za analize zdravstvene ispravnosti hrane prof. dr. sc. Jasna Bošnir, dipl. ing.


Komentari