Filet dimljene pastrve povlači se s polica zbog listerije

FOTO: Hah.hr

Provjerite jeste li ju kupili.

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače o povlačenju i opozivu proizvoda “Dimljena pastrva – filet, 100g” kod kojeg je utvrđena bakterija Listeria monocytogenes.

Dana 18.05.2017. godine u sklopu provedbe godišnjeg Plana monitoringa hrane životinjskog podrijetla obavljeno je uzorkovanje ribljeg proizvoda Dimljeni file pastrve, u objektu za preradu ribe odobrenog broja 1465 koji se nalazi na lokaciji Bana J. Jelačića 25, Duga Resa, subjekta u poslovanju s hranom MARKO obrt za dimljenje ribe, vl. Branka Petrunić Becker, Bana J. Jelačića 25, Duga Resa.

Prema analitičkom izvješću od 26.05.2017. godine od strane Hrvatskog veterinarskog instituta, Savska cesta 143, Zagreb, u proizvodu “ Dimljena pastrva – filet, 100g”, LOT broja 08052017, datuma proizvodnje 8.5.2017. godine s rokom trajanja 13.7.2017. godine, utvrđena je Listeria monocytogenes.
Predmetni proizvod nije u skladu s Prilogom I. Uredbe Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu.

Dodatni podaci o proizvodu:

Proizvođač: MARKO obrt za dimljenje ribe, Bana J. Jelačića 25, Duga Resa Hrvatska
Zemlja podrijetla: Hrvatska

FOTO: Hah.hr
FOTO: Hah.hr

Komentari

Komentari