‘Opasni psi’: Znate li koje pasmine moraju nositi brnjicu?

FOTO: Flickr

Iako psi sami po sebi nisu opasni, neki vlasnici to lako naprave od njih.

Često se vode bitke između vlasnika pasa upravo oko šetanja ljubimaca sa ili bez uzice i brnjice. Činjenica je da mnogi manje pasmine ne vode na povodcu jer oni “nisu opasni”, a opet mnogi od njih vjeruju i da bi veliki psi obavezno trebali biti vezani i nositi brnjicu. Ovo naravno ne vrijedi za sve vlasnike pasa, sve više njih svjesno je da zakon kaže da svi psi moraju biti na povodcu, neovisno o njihovoj veličini, osim ako su u psećem parku gdje je puštanje dopušteno. Ipak, nošenje brnjica i dalje je svojevrsni misterij.

U starom izdanju zakona bile su točno propisane pasmine koje moraju nositi brnjice kada su u šetnji i ta se radilo o dobermanima, američkim stafordskim terijerima, bullterijerima, pit bull terijerima, rotwailerima, dogama, njemačkim i belgijskim ovčarima, japanskim borilačkim psima, japanskim špicevima, mastifima, šarplanincima i njihovim križancima. Iznimka su bili napuljski mastifi i bordoške doge, koji su morali biti na uzici, ali ne i s brnjicom.

FOTO: Facebook/ Zakaj volim pese
FOTO: Facebook/ Zakaj volim pese

Novi zakon nije tako detaljan, ali i dalje je jasno koji psi moraju nositi brnjice, to su jednostavno, oni opasni. Odmah na početku je objašnjeno koji psi spadaju u tu skupinu:

1. »opasan pas« je:

(a) bilo koja jedinka te vrste, podrijetlom od bilo koje pasmine koja je:

  • ničim izazvana, napala čovjeka i nanijela mu tjelesne ozljede ili ga usmrtila,
  • ničim izazvana napala drugog psa i nanijela mu teške tjelesne ozljede,
  • uzgajana i/ili dresirana za borbe pasa ili zatečena u organiziranoj borbi s drugim psom;

(b) pas pasmine terijera tipa bull koji ne potječe iz uzgoja iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika (pit bull terijer) i njegovi križanci.

Samo veterinarski inspektor može odrediti je li pas opasan

U zakonu je propisano i kako i tko određuje je li pas opasan ili nije.

1) Činjenicu da je pas opasan, osim za pse iz članka 8. stavka 4. ovoga Pravilnika, utvrđuje veterinarski inspektor po podnesenoj prijavi o ničim izazvanom napadu na čovjeka s nanesenim tjelesnim ozljedama ili usmrćenjem ili ničim izazvanom napadu na drugog psa s nanesenim teškim tjelesnim ozljedama.

2) Nakon provedenog postupka iz stavka 1. ovoga članka obvezan je upis psa u Upisnik pasa u rubriku »Opasan pas« te je potrebno u propisanu ispravu o upisu i cijepljenju psa protiv bjesnoće u rubriku »XI. OSTALO« upisati: »OPASAN PAS« o čemu ovlaštena veterinarska organizacija mora obavijestiti Hrvatski kinološki savez u roku od osam dana.

3) Nakon provođenja postupaka iz stavaka 1. i 2. ovoga članka naređuju se mjere iz članka 7. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika.

Odličan zakon koji se loše provodi

Vjerujemo da će se mnogi, ako ne i svi, složiti da će pas biti opasan ukoliko ga čovjek takvim napravi. Upravo zbog tog čovjekovog utjecanja u zakonu postoje članci koji propisuju tko ne smije držati tzv. opasne pasmine. Nažalost, zakon može biti najbolji na svijetu, ali kod nas se jednostavno ne provodi, iako bi to drastično smanjilo broj istraumatiziranih i agresivnih pasa.

Članak 8. Pravilnika o opasnim psima kaže:

Za držanje psa iz stavka 1. ovoga članka vlasnik mora ispunjavati sljedeće zahtjeve:

(a) da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela: mučenja životinja, protiv života i tijela čovjeka, zlouporabe opojnih droga te kaznena djela koja u sebi sadrže elemente nasilja, a sadržani su u kaznenim djelima protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv imovine, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv javnog reda, protiv braka, obitelji i mladeži ili je za takvo djelo pokrenut postupak;

(b) da nije pravomoćno kažnjen za prekršaj iz područja zaštite životinja, iz područja javnog reda i mira i drugih zakona u kojima su propisani prekršaji s elementima nasilja ili da za takvo djelo nije pokrenut postupak;

(c) da ne postoje druge okolnosti koje ukazuju da bi pas iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika mogao biti zlouporabljen, a osobito: češće i prekomjerno uživanje alkohola, konzumacija opojnih droga i drugih omamljujućih sredstava, poremećeni obiteljski odnosi, sukobi s okolinom, agresivno i ekscesno ponašanje, stegovne povrede Pravilnika o stručnom radu Hrvatskog kinološkog saveza ili povrede Kodeksa o ponašanju Hrvatskog kinološkog saveza;

(d) da ima uvjete za siguran smještaj opasnog psa,

(e) podnijeti dokaze da je:
– stariji od 21 godine, i
poslovno sposoban (uvjerenje izdaje centar za socijalnu skrb mjesta prebivališta vlasnika psa).

FOTO: Pixabay
FOTO: Pixabay

Jasno je svima da bi zakon možda trebao biti više prilagođen svakoj jedinki posebno jer zaista nije svaki pit bull terijer opasan iako ne dolazi iz uzgajivačnice, baš naprotiv, većina ovih pasa nije ništa agresivnija od prosječnog obiteljskog psa koji živi za maženje i češkanje. Pasmine se, dakako, razlikuju i njihovi karakteri nisu ni približno slični, ali uz dobar odgoj gotovo svaki pas može biti socijaliziran, bilo da je udruštvu ljudi ili životinja.

Na vlasnicima je najveća odgovornost i vrijeme je da to svi prihvate i shvate.

Komentari