Vlada je ipak odbila ponudu Visia Croatice za Imunološki zavod

Facebook/Zoran Milanović

Vlada je na sjednici odbila ponudu društva Visia Croatica za kupnju državnog portfelja u Imunološkom zavodu te donijela odluku o raspisivanju novog natječaja. Naime, ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak je rekao kako je Ministarstvo gospodarstva nakon analize ponude obavilo konzultacije s Upravom i sindikatima Imunološkog zavoda te da su oni zaključili da ponuda Visia Croatice “sigurno ne može dugoročno osigurati opstojnost Imunološkog zavoda”.

Vrdoljak je također podsjetio kako je Imunološki zavod prije dvije godine izgubio dozvolu za rad, jer se u njega 20 godina nije uopće u ulagalo. Po njegovom mišljenju, sadašnje stanje u toj tvrtci ide na dušu svih prethodnih vlada i uprava.

“Ne raditi, a tražiti da se investira, a nije se investiralo kada se radilo, u najmanju je ruku vrhunsko politikanstvo i neodgovornost naših prethodnika”, rekao je Vrdoljak.

Također se nada da će Zavod u idućih mjesec i pol dana uspjeti vratiti dozvolu za rad, što ovisi o HALMED-u (Agencija za lijekove i medicinske proizvode) , a potom, kako je rekao, slijedi u miru donošenje odluka o budućnosti Imunološkog zavoda. Vlade je danas zadužila Državni ured za upravljanje državnom imovinom da odluku o novom natječaju za Imunološki pripremi u roku od 30 dana. Naime, društvo Visia Croatica dalo je jedinu obvezujuću ponudu za kupnju državnog portfelja dionica odnosno 163.373 dionice ili 73,41 udjela u temeljnom kapitalu Imunološkog zavoda.

 

Komentari