Ako već država nema sluha: Podržite akciju za gluhoslijepu djecu ‘I ja hoću čuti igru’

foto: sasa cetkovic

Gluhoj, nagluhoj i gluhoslijepoj djeci neophodno je omogućiti pohađanje vrtića uz prevoditelje znakovnog jezika. 

U Hrvatskoj nije sustavno omogućeno gluhoj, nagluhoj i gluhoslijepoj djeci da pohađaju vrtić uz prevoditelje znakovnog jezika.

“Iako je u Hrvatskoj svega četrdesetak takve djece, čini se da je to državi prevelik problem. Naime, unatoč višegodišnjim naporima Hrvatskog saveza gluhoslijepih Dodir, gluha, nagluha i gluhoslijepa djeca nisu ostvarila pravo na prevoditelja znakovnog jezika. Promjene zakona i podzakonskih akata su nužne kako bi se i toj djeci omogućile jednake obrazovne mogućnosti od najranije dobi”, ističe dr. sc. Sanja Tarczay, predsjednica Hrvatskog saveza gluhoslijepih Dodir.

Predškolski odgoj danas je temelj za uspješan nastavak školovanja, a svladavanje znakovnog jezika gluhoj, nagluhoj i gluhoslijepoj djeci osnova komunikacije.

“Za daljnji zdrav razvoj dijete do pete godine treba u potpunosti svladati bar jedan jezik. U slučaju gluhe, nagluhe i gluhoslijepe djece to je znakovni jezik. Ta djeca imaju jednake intelektualne mogućnosti kao i njihovi čujući vršnjaci, a na društvu je da im omogući pohađanje vrtića i škole uz jezik kojim se služe, budući da je pravo na jezik i izražavanje na materinskom jeziku pravo svakog čovjeka. Jednako tako, jezik je preduvjet za ostvarivanje prava na obrazovanje i za postizanje uspjeha”, kazala je dr. sc. Vladimira Velički, profesorica na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu.


foto: Facebook.com/Dodir
foto: Facebook.com/Dodir

U sklopu pilot projekta saveza Dodir četvero je djece iz Zagreba i Varaždina uključeno u dječje vrtiće i upravo je njihov napredak najbolja potvrda da i ostali zaslužuju istu mogućnost.

“Iako ne postoji zakonodavni okvir, Grad Zagreb pronašao je način kako uz najbolju podršku osigurati uključivanje u program odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi koja su gluha, nagluha i gluhoslijepa. Pitanje uvjeta uključivanja takve djece mora se standardizirati u cijeloj Hrvatskoj kako bi sva djeca dobila jednake uvjete i mogućnost uključivanja”, kazala je Bosiljka Devernay, voditeljica Sektora za odgoj i obrazovanje Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba.

Kako bi se dokinula diskriminacija gluhe, nagluhe i gluhoslijepe djece u sustavu obrazovanja, savez Dodir je pokrenuo akciju “I ja hoću čuti igru“. U sklopu nje poziva građane da nauče znak za igru.

Što se treba napraviti?
2. Slikati se sa znakom igra i tu sliku umetnuti među komentare sa oznakom #ijahoćučutiigru
3. Podijeliti post na svoj facebook profil i poslati prijateljima da naprave isto

Komentari

loading...