UDRUGA FRANAK POBIJEDILA HNB! Svi hrvatski građani imaju pravo znati kako posluju banke

Facebook/ Udruga Franak

Tužba HNB-a je odbijena.

Udruga Franak zaprimila je 18. listopada 2016. odluku Visokoga upravnog suda RH kojom je odbijena tužba Hrvatske narodne banke za poništenje rješenja Povjerenice za informiranje. Povjerenica je svojim rješenjem, još u srpnju ove godine, naložila HNB-u da Udruzi Franak dostavi podatke o nezakonitostima poslovnih banaka u provedbi konverzije kredita sa švicarskim francima.

Podsjetimo, Udruga Franak potaknuta brojnim nezakonitostima u postupanju banaka pri provedbi konverzije kredita, još je u siječnju 2016. godine, a zbog postupaka banaka kojima su oštećene tisuće korisnika kredita, tražila od HNB-a kao regulatora tržišta da se počne tako konačno i ponašati te da dostavi Udruzi Franak sve podatke o nezakonitostima poslovnih banaka.

HNB je to nezakonito odbijao učiniti već punih 10 mjeseci pravdajući se da su nezakonita postupanja banaka poslovna tajna koju ne smije odati. Samovolji, prikrivanju nezakonitosti i izigravanju zakona došao je konačno kraj, jer je Visoki upravni sud RH utvrdio kako:

„pitanje posluju li banke u Republici Hrvatskoj nije pitanje koje se tiče samo Udruge Franak i kreditnih dužnika već svih građana Republike Hrvatske.“

te kako su pitanja:

koje institucije su predmet nadzora, koje se mjere izriču i koji se postupci pokreću i u kojoj mjeri nadzirani subjekti poštuju propise, pitanja od interesa javnosti jer se time ostvaruje efikasno funkcioniranje tržišta, zaštićuju potrošači i omogućuje ostvarivanje ekonomske aktivnosti, djelovanje tržišta i stvaranje profita pod istim uvjetima za sve.“

 
HNB je sada dužan bez odgode odgovoriti na sva traženja Udruge Franak i to:

1) jesu li pokrenuli postupak supervizije nad poslovnim bankama obveznicama provedbe postupka konverzije?

2) nad kojim bankama su postupak pokrenuli i kada ?

3) jesu li utvrdili nezakonitosti u postupku konverzije, koje i kod kojih banaka ?

4) jesu li prema bankama poduzeli kakve mjere i o kojim bankama i mjerama se radi ?

5) jesu li pokrenuli prekršajne postupke protiv banaka i kojih ?

 
Odgovorima na ta pitanja bit će okončana desetomjesečna pravna bitka Udruge Franak sa HNB-om te će biti rasvijetljeno nezakonito ponašanje banaka u konverziji kredita.

Svakako tom odlukom započinje i jedno novo razdoblje u poslovanju HNB-a i poslovnih banaka. Nije naime tajna da u Republici Hrvatskoj već 25 godina djeluje „sinergija nezakonitosti“ HNB-a i poslovnih banaka i to prije svega HNB-a i najvećih poslovnih banaka. HNB sustavno već desetljećima, „zakonom šutnje“, prikriva njihovo nezakonito poslovanje u Republici Hrvatskoj.

HNB je tako dopustio špekulaciju banaka sa švicarskim francima u stambenim kreditima, dopustio je iznošenje milijardi kuna iz RH derivatnim špekulativnim poslovima valutnim swapovima bez i jedne kune plaćenog poreza, dopustio je manipulacije kamatnim stopama u svim kreditima sa promjenjivim kamatama, a istovremeno, usprkos presudama kojima su utvrđene nezakonitosti, nije niti jednoj banci izrekao niti jednu kunu kazne.

U javnosti je već izneseno kako je HNB sličniji tajnoj službi nego modernoj središnjoj banci te umjesto da promiče transparentnost svog rada i bude primjer odgovornosti, stručnosti i poštivanja zakonitosti – krši zakone i negira temeljna načela pravne države, ponašajući se kao država u državi.

Jedna udruga dokaz je da se bezakonju, pa makar ono dolazilo od središnje banke, može i mora stati na kraj te će se, sada i kroz Hrvatski sabor, angažirati na izmjenama Zakona o HNB-u kako bi se konačno HNB vratio u pravne okvire Republike Hrvatske, a sve za dobrobit svih građana Republike Hrvatske.

Udruga Franak neće nestati dok ne nestane bezakonje koje ju je stvorilo.

Komentari