UDRUGA FRANAK MINISTRU PRAVOSUĐA I FINANCIJA: ‘Riješite problem konverzije i nezakonitog poslovanja banaka’

Facebook

Udruga Franak traže od ministra financija i pravosuđa žurno riješenje.

Udruga Franak uputila je ministru financija i ministru pravosuđa molbu kojom se na temelju sastanka održanog u Ministarstvu financija 27. siječnja 2016. traži sljedeće:

“Da Ministarstvo financija žurno uspostavi suradnju s HNB-om radi rješenja problema i nezakonitosti koje su se pojavile tijekom konverzije, na koje su predstavnici Udruge Franak upozorili i detaljno izvijestili ministre na sastanku (očitovanje HNB-a o superviziji, sumnje u točnost kamata primijenjenih u konverziji, nepriznavanje prava na konverziju u otkazanim kreditima, nepriznavanje prava na prijevremenu otplatu bez izlazne naknade u zakonskom roku, problem nezakonitih samovoljno nametnutih fiksnih dijelova kamata)

Da Ministarstvo financija žurno organizira radnu grupu za analizu i pripremu dopuna Zakona o potrošačkom kreditiranju (ZPK) radi iznalaženja metodologije za određivanje fiksnoga dijela kamate u svim kreditima u kojima to nije ugovoreno, što je obveza banaka u skladu sa člankom 11.a stavkom 5. ZPK-a te da u tu radnu grupu imenuje dva predstavnika Udruge Franak.

U svemu navedenome potrebna je i stručna podrška Ministarstva pravosuđa, budući da se radi o pravnoj problematici vezanoj za nezakonito poslovanje banaka uslijed kojeg dužnici u svim kreditima s promjenjivim kamatnim stopama ugovorenim prije 2010. godine već više od jednog desetljeća trpe posljedice i štetu koja se u ukupnim iznosima mjeri u milijardama kuna.

Udruga Franak očekuje pozitivne reakcije iz Ministarstva financija.Udruga Franak neće nestati sve dok ne nestane bezakonje koje ju je stvorilo.”

Komentari