U Zagrebu preminuo istaknuti povjesničar hrvatskoga iseljeništva dr. Ivan Čizmić

Foto: Screenshot

Doktor Ivan Čizmić iznenadno je preminuo u 88. godini u Zagrebu. Od 1964. djelovao je u djeluje u Matici iseljenika Hrvatske, te predaje na raznim simpozijima i znanstvenim kongresima, piše Index.hr.

Između ostalih postignuća u svojoj bogatoj karijeri, od 1993. radio je kao znanstveni savjetnik emeritus u Institutu društvenih znanosti “Ivo Pilar”.

Autor je nekoliko monografija o hrvatskom prekooceanskom iseljeništvu iz SAD-a, Kanade, Australije i Novog Zelanda. Autor je gotovo petsto izvornih znanstvenih radova o vanjskim migracijama Hrvata koji su objavljivani u brojnim časopisima u zemlji i svijetu.

Leksikon hrvatskog iseljeništva

Jedan je od idejnih tvoraca “Leksikona hrvatskog iseljeništva i manjina” (2020.), tumačeći ustrajno kako je iseljavanje iz Hrvatske nezaobilazni dio naše povijesti te hrvatskog civilizacijskog i kulturnog naslijeđa.

Uz prestižnu Godišnju nagradu za znanost (2005.) Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, nositelj je odlikovanja za znanstveni rad Reda Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića (1999.) kao i niza ostalih strukovnih priznanja i nagrada.

Suradnja s Tuđmanom

Čizmić je, kažu iz Matice, bio i patriot i kozmopolit koji je surađivao s povjesničarom i državnikom Franjom Tuđmanom još od sredine šezdesetih kada su zajedno djelovali u Matici iseljenika Hrvatske.

Iz mnoštva njegovih djela izdvajaju knjige “Hrvati u životu Sjedinjenih Američkih Država”, “Iseljavanje iz Hrvatske u razdoblju od 1880 – 1914.”, “Povijest Hrvatske bratske zajednice 1894.-1994.”, “From the adriatic to lake Erie. A history of Croatians in greater Cleveland””Iseljena Hrvatska”, “Modernizacija u Hrvatskoj i hrvatska odselidba”, a surađivao je i u brojnim publikacijama.

Komentari