SVE PO ZAKONU Ustavni sud donio odluku o Covid potvrdama

Wikimedia

Ustavni sud Republike Hrvatske procijenio je covid potvrde i zaključio kako su one u skladu s Ustavom države, te da nisu prekršene ustavne ovlasti.

Kako stoji u njihovom priopćenju, mjere su to koje slijede legitimni cilj, kako potvrde, tako i uspostava stožera i druge propisane epidemiološke mjere.

“Ustavni sud utvrdio je da to što je točkom II. stavkom 2. osporene Odluke predviđeno da se EU digitalne COVID potvrde na nacionalnoj razini mogu koristiti i u druge svrhe sukladno odlukama Stožera donesenim na temelju ZZP-a ne znači da je Vlada prekoračila svoje ovlasti i obveze u provedbi Uredbe (EU) 2021/953. U vezi s navedenim konstatirao je da je korištenje EU digitalnih COVID potvrda Stožer predvidio u više svojih odluka, od kojih su neke predmet ustavnosudskih postupaka”, navode u dokumentu sa sjednice u utorak.

Također, ističu i kako je redovito testiranje opravdano u toku aktualne pandemiije i potkrijepljeno znanstvenim dokazima.

“Ustavni sud ocijenio je da prema rezultatima znanstvenih istraživanja, znanstvenih
radova i prikupljenim iskustvima stečenima za vrijeme epidemije, koji su predočeni
Ustavnom sudu proizlazi da je znatno manja vjerojatnost zaraze i širenja bolesti
COVID-19 među osobama koje su cijepljene ili preboljele bolest COVID-19 nego
među necijepljenim osobama (vidi podrobnije u točki 13.3. obrazloženja rješenja).
Također, netočna je tvrdnja pojedinih predlagatelja o jednakoj mogućnosti zaraze od
strane cijepljenih i necijepljenih osoba, s obzirom da iz većeg broja znanstvenih i
stručnih radova proizlazi da su zdravstveni radnici koji su cijepljeni u manjem riziku
od onih necijepljenih i predstavljaju manji rizik za pacijente nego necijepljeni
zdravstveni radnici”, istaknuli su, time argumentirajući kako testiranje nije proizvoljna odluka.

Ipak, trenutno još nisu raspravili o covid potvrdama u javnom sektoru, za što čekaju, očitovanje Vlade.

Vezano uz sami Stožer civilne zaštite, Ustavni sud navodi kako je on pod nadzorom Vlade Republike Hrvatske, koja je pak, pod nadzorom Sabora, te upravo o parlamentu ovisi nadzor Vlade.

Pa ipak, Ustavni sud upozorava kako bi ubuduće odluke trebale imati i objašnjenje.

‘Ustavni sud, u uvjetima pandemije koronavirusa koja još uvijek traje, od donositelja mjera očekuje da mjere koje donosi ubuduće sadrže obrazloženje na temelju kojeg će adresati tih mjera, kao i javnost, biti upoznati s razlozima zbog kojih je pojedina mjera donesena, odnosno iz kojeg će biti razvidno da je poštovano ustavno načelo razmjernosti”, zaključio je Ustavni sud.


Komentari