POMOĆ OD MILIJARDU KUNA: Hrvatske škole zahvaljujući EU fondovima postaju e-Škole

Pixabay

Razvoj digitalno zrelih škola financira se sredstvima EU fondova.

Razvoj digitalno zrelih škola koje su spremne iskoristiti potencijal informacijsko-komunikacijskih tehnologija u obrazovanju financira se sredstvima EU fondova sa više od milijardu kuna u razdoblju od 2015. do 2022, kako prenosi Zagreb.hr.

U prosincu 2015. i srpnju 2016. potpisani su ugovori za dodjelu bespovratnih sredstava za provedbu pilot projekta „e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola“kroz koji će se školama omogućiti korištenje suvremenih tehnologija u nastavi te će se poticati racionalizacija i transparentnost poslovanja kroz informatizaciju poslovnih i administrativnih procesa. Nositelj projekta je CARNet – Hrvatska akademska i istraživačka mreža, s partnerima Agencijom za odgoj i obrazovanje, Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te Fakultetom organizacije i informatike u Varaždinu.

Projektom će se 150 škola, od čega 100 osnovnih i 50 srednjih škola (gimnazija i strukovnih), opremiti najmodernijom tehnologijom, a nastavno i nenastavno osoblje educirati za optimalno korištenje dostupne tehnologije i digitalnih sadržaja koji će se razviti unutar projekta. Provedba je razdvojena na dva strateška projekta (A i B), koji se financiraju i provode kroz dva različita operativna programa.

Projekt A, koji je uglavnom infrastrukturno-uslužni, financiran je iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija i služi kako bi se sadržaji, edukacija i podrška koju pruža projekt B optimalno iskoristili kroz korištenje sofisticirane IKT opreme, prilagođene potrebama hrvatskog obrazovnog sustava, kao i kroz pružanje raznorodnih e-usluga, s pomoću kojih će se nastavni, poslovni i administrativni procesi u školama učiniti efikasnijim i transparentnijim.

Projekt B, kao sadržajno noseći dio projekta e-Škole, financiran je iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali i fokusiran je na razvoj okvira (za digitalnu zrelost te za digitalne kompetencije) i strateških dokumenata (prijedlog Strategije digitalne zrelosti) te na edukaciju i podršku nastavnom i nenastavnom osoblju, razvoj digitalnih obrazovnih sadržaja i popratnih aktivnosti.

Ukupna vrijednost pilot projekta e-Škole iznosi 306.853.186 kn, od čega se iz EU fondova sufinancira 193.690.148 kn iz Europskog fonda za regionalni razvoj i67.135.059 kn iz Europskog socijalnog fonda, dok je iznos nacionalnog sufinanciranja 46.027.977 kn.

Pilot projekt će se provoditi do 28. veljače 2018. godine. Na temelju rezultata pilot projekta, u razdoblju od 2019. do 2022. planira se provesti i veliki projekt putem kojeg će sve škole u Republici Hrvatskoj postati e-Škole

Komentari