Osnovana udruga ‘Hrvatski novinari i publicisti’ koja će ŠTITITI novinarsku profesiju

Facebook/Katja Kušec

Budući da se dugi niz godina krše svi pravilnici i statuti novinarske struke, s ciljem zaštite digniteta struke i profesionalnih prava svih novinara, “Hrvatski novinari i publicisti” osnovali su udrugu profesionalnih novinara i publicista.

Osnivačka skupština koja je održana u četvrtak, 2. srpnja, izabrala je radno predsjedništvo koje će HNIP voditi do Izborne skupštine najesen, a sačinjavaju ga Katja Kušec, Marko Jurič i Hrvoje Juvančić.

“HNIP je definiran kao strukovna udruga koja štiti i afirmira profesiju, zagovara tradicionalne vrijednosti novinarske profesije i prema svim sudioncima demokratskih procesa postavit će se jednako. Cilj nam je profesionalno se baviti poslom i da nismo dijelovi nikakvih političkih i aktivističkih struktura”, rekla je članica Radnog predsjedništva Katja Kušec.

Na osnivačkoj skupština pojavila su se brojni novinari – s HRT-a su bili Tončica Čeljuska, Hrvoje Juvančić, Karolina Vidović Krišto, Ivo Lončar, Helena Krmpotić, Branimir Farkaš, Mario Raguž, Jozo Barišić, Siniša Kovačić, a među novinarima i urednicima s drugih TV kuća bili su Velimir Bujanec i Ozana Bašić.

Komentari