NI KIŠE NAS NISU SPASILE! Suša poharala državu, Zagreb zabilježio ekstremno sušna razdoblja, evo podataka DHMZ-a

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Kako javlja Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ), unatoč srpanjskim kišama, dosadašnje ljeto je ekstremno sušno u središnjoj Hrvatskoj i dijelovima Dalmacije.

Naime, promatrajući standardizirani oborinski indeks (SPI) zaključuju kako su u srpnju, oborinske prilike na većem dijelu Hrvatske (81% teritorija) bile u granicama normale i to uglavnom (57% ) s pozitivnim odstupanjem oborine u odnosu na dugogodišnji prosjek. Na području Kvarnera i sjevernojadranskih otoka te na istoku Hrvatske (Osijek) zabilježene su kišne prilike, u gorju (Zavižan, Gospić) vrlo kišne, a na području Senja srpanj je bio ekstremno kišan. Samo su na području Visa prevladale umjereno sušne prilike.

Na dvomjesečnoj skali (SPI2), u najvećem dijelu Hrvatske zabilježen je manjak oborine u odnosu na dugogodišnji prosjek. Pri tome su na sjevernom Jadranu te u gorskoj i istočnoj Slavoniji oborinske prilike bile u granicama normale, dok su na području Splita, Varaždina i zapadne Slavonije prevladale umjereno sušne prilike. Na južnom Jadranu i njegovom zaleđu bilo je vrlo sušno, kao i na pojedinim dijelovima kontinenta (Ogulin, Sisak i Slavonski Brod). Ekstremno sušne prilike zabilježene su u središnjim dijelovima (područje Zagreba, Karlovca, Bjelovara) te na području Makarske, dodaju potom.

Dulja razdoblja

Analizirajući podatke za protekla tri i šest mjeseci, zaključuju kako su prevladavale umjereno do vrlo sušne prilike na području srednjeg i južnog Jadrana te na području Malog Lošinja i u dijelovima kontinentalne Hrvatske (Karlovac, Bjelovar, Slavonski Brod). Međutim, na devetomjesečnoj skali (SPI9) oborinske prilike bile su u granicama normale, a samo je na području Pazina i Senja bilo umjereno kišno.

Na duljim vremenskim skalama (SPI12, SPI18 i SPI24), u većem dijelu Hrvatske prevladale su normalne oborinske prilike. Ipak, na području Istre, Senja i Varaždina zabilježene su umjereno do vrlo kišne prilike, dok su na području Slavonskog Broda, Šibenika i Visa na najduljim skalama (SPI18 I SPI24) prevladali umjereno do vrlo sušni uvjeti.

Zagreb

Navedene podatke moguće je promatrati i na temelju mjernih stanica pa je tako jasno da je u Zagrebu, s mjernom stanicom Maksimir, u srpnju, u odnosu na dvomjesečno razdoblje, vladalo ekstremno sušno razdoblje.

Foto: DHMZ

Komentari