NEUROTOKSIČNI INSEKTICID U NARANČAMA Inspektori na graničnoj kontroli zaustavili pošiljku opasnog voća

Naranče (foto: Rachid Oucharia/Unsplash)

Hrvatski inspektori otkrili su u narančama porijeklom iz Egipta zabranjeni insekticid klorpirifos koji je štetan za zdravlje, posebno djece. To je već drugi slučaj u protekla dva tjedna, izvještavaju u europskom sustavu brzog uzbunjivanja u prometu hranom.

Rizik je ozbiljan, a riječ je o graničnoj kontroli te je pošiljka zadržana na granici. Zemlja prijave je Hrvatska, porijeklo proizvoda Egipat, a naranče su trebale završiti na hrvatskom i slovenskom tržištu.

Već tri su godine u EU zabranjene aktivne tvari klorpirifos i klorpirifos-metil. U mnogim zemljama izvan EU taj iznimno učinkovit insekticid i dalje se legalno koristi.

Stručnjaci su nakon brojnih istraživanja zaključili kako postoji zabrinutost vezana uz ljudsko zdravlje, posebno zbog mogućih neurotoksičnih učinaka. Pesticid se povezuje s poremećajima u razvoju mozga i hormonskoga sustava kod djece, autizmom, zaostajanjem u rastu, smanjenom inteligencijom.

Komentari