MUP traži buduće policajce i policajke: Evo koje uvjete moraju zadovoljiti kandidati

Foto: MUP

Ministarstvo unutarnjih poslova raspisalo je natječaj za upis polaznika/polaznica u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka u 2020./2021. godini.

Planira se upis 750 polaznika/polaznica u program koji će započeti 14. rujna 2020., a polaznice/polaznici će se po završetku ovog programa primati u radni odnos u Ministarstvo unutarnjih poslova (policijske uprave odnosno ostale ustrojstvene jedinice Ravnateljstva policije), sukladno potrebama službe.

MUP je na svojim internet stranicama izvijestio da se u program mogu prijaviti mlađi od 28 godina sa završenom trogodišnjom ili četverogodišnjom srednjom školom.

Kandidati za upis moraju biti hrvatski državljani, a uz psihičku i tjelesnu sposobnost, trebaju ispunjavati posebno propisanu razinu motoričke sposobnosti, biti osobno dostojni za obavljanje policijske službe, te ne smiju biti članovi ni jedne političke stranke.

Prijave za natječaj s potrebnom dokumentacijom potrebno je podnijeti na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za ljudske potencijale, Zagreb, Ulica grada Vukovara 33, s naznakom za natječaj.


Rok za podnošenje prijave je od 2. ožujka do 15. kolovoza 2020. godine, objavio je MUP na svojim internetskim stranicama na kojima su dostupni uvjeti, način natjecanja te prava i obaveze kandidata.

U MUP-u ističu da će Policijska akademija i Policijska škola “Josip Jović” i ove godine u Policijskim upravama organizirati Dane otvorenih vrata s ciljem privlačenja što većeg broja zainteresiranih kandidata.

Komentari

loading...