Jurić Kaćunić ususret emitiranju na frekvenciji 101: ’Razvijat ćemo zagrebački kulturni identitet’

Foto: Screenshot

Ivan Jurić Kaćunić, vlasnik Top radija kojem je dodijeljena koncesija nad frekvencijom Radija 101, gostovao je u RTL Direktu pa objasnio zašto se do sada nije izjašnjavao u medijima.

Rekao je da to čini iz prigode, jer ipak u srijedu kreće emitiranje Top radija. “S obzirom na sve okolnosti koje su se pojavile, osobno smatram da imam prigodu reći ono što smatram da je najvažnije”, rekao je pa dodao kako nema osnova za sumnjati da ono što radi nije u skladu s hrvatskim propisima. “Tržištu ćemo ponuditi jedan vrhunski radijski proizvod”, ističe.

Na isticanja Emila Tedeschija da je on samo nositelj žiga radijskih postaja, Jurić Kaćunić odgovara: “Biti nositelj žiga ne znači biti vlasnik trgovačkog društva”.

“Poznato je da sam ja zaštitio veći broj žigova, ne samo ovih radijskih postaja koje su spomenute jer to vidim kao neku svoju buduću investiciju. Nositelj sam i žiga Kiss FM, to je jedan ozbiljni njemački radijski pogon i moram reći da nažalost nisam ni u upravi ni u nadzornom odboru”, dodao je.

“Ono što je važno reći, da bi se ostvarile indicije, odnosno da bi postojala nekakva situacija da sam ja koristio žig da bi na bilo koji način upravljao bilo kojom radijskom postajom koja se spomenula, ja moram reći da bi morala postojati i neka ekonomska korist od toga, mora neka pravna formulacija biti na temelju koje bi se taj ekonomska korist koristila. Ja samo mogu reći da takvih situacija nije bilo. Ne upravljam na bilo koji način s bilo kime, a s druge strane postavlja se pitanje da li neke radijske postaje imaju ikakve koristi od mene otkupiti neki žig”, govori dalje pa na pitanje o ponudi kojom je i dobio koncesiju, odgovara kako je ista bila potpuna, unatoč navodima koji su izneseni u javnost.

“Što sam ponudio kroz projekt Top Radija je upravo povezanost radijske industrije kao sastavnog dijela kreativne industrije da se na bazi kreativnih industrija kao jednog gospodarstva može razvijati ono što je zagrebački kulturni identitet. I to je prvi temelj onoga što nosi Top radio. Drugo što ima je snažan informativni program i treći temelj je definitivno razvojna politika u smislu novih inovacija u tehnoloških dostignuća i činjenica da taj Top radio sa sobom u nekoj skoroj perspektivi donijeti između ostalog nešto što je prvi visual radio u Hrvatskoj”, zaključuje.

Komentari