U Hrvatskoj nedostaje liječnika, a sa 65 godina šalju ih u mirovinu

pixabay.com

Kronološka i biološka dob nisu uvijek jednake, a radni vijek čovjeka se produljio. Pacijenti žele da ih operira doktor koji iza sebe ima rezultate.

“Nadam se da ću izdržati raditi još koju godinu. Dvije i pol godine imam do pune mirovine, odnosno 40 godina staža, ali ako bude trebalo, radit ću i dalje bude li me služilo zdravlje i pamet. Nemam srca ostaviti ovaj jad i čemer slavonski, to je sve starija populacija”, rekla je za Večernji list dr. Željka Perić, liječnica obiteljske medicine iz Zdenaca.

Uvjete za prijevremenu mirovinu stekla je 2010., no zbog manjka liječnika u dogovoru s Domom zdravlja Virovitičko-podravske županije nastavila je raditi u istoj ordinaciji, ali ne više kao privatnica u zakupu, već kao domska liječnica. I njoj je to odgovaralo zbog zdravstvenih razloga – morala je na operaciju i jednomjesečno bolovanje, a to kao koncesionar ne bi mogla.

U Hrvatskoj liječnici s navršenih 65 godina života u pravilu idu u mirovinu. To je u nesuglasju s nedostatkom liječnika i potrebama, ali vrlo često i njihovim psihofizičkim mogućnostima te stručnošću koje imaju nakon dugotrajnog usavršavanja i iskustva.

Komentari