DOKTORI, MAGISTRI… Stižu kazne za lažne titule, evo što čeka sve koji si izmišljaju akademske nazive

Foto: Unsplash

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u e-savjetovanje nacrt prijedloga Zakona o akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju kojim se, između ostalog, predlaže novčana kazna u iznosu od 50 do 2000 eura za fizičke osobae koje lažno upotrebljavaju akademski ili stručni naziv ili akademski stupanj.

Radi se o usklađivanju sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (ZVOZD), koji donosi izmjene u nazivima studija i akademskih i stručnih naziva i akademskog stupnja koji se stječu završetkom studija, od preddiplomske do doktorske razine. Stoga je potrebno donijeti novi Zakon o akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju.

Nacrtom Zakona u savjetovanju je do 15. travnja, a njime se detaljno utvrđuju akademski i stručni nazivi te akademski stupanj s pripadajućim kraticama, kao i njihovo stjecanje i korištenje u Hrvatskoj. Osim toga će se uskladiti i nazivi koji se stječu završetkom studijskih programa na svim visokom učilištima.

Također, uspostavila bi se i nadležnost Agencije za znanost i visoko obrazovanje za donošenje popisa ujednačenih naziva koji se stječu završetkom studijskih programa.

Ovim se Zakonom nastoji osigurati unaprjeđenje i daljnji razvoj hrvatskog sustava visokog obrazovanja i znanosti, u skladu sa strateškim odrednicama usvojenim na nacionalnoj i europskoj razini, ali i ukloniti nesukladnosti s europskim praksama u dodjeljivanju naziva.

Cilj je i osiguravanje bolje povezanosti i komplementarnost hrvatskog sustava visokog obrazovanja i znanosti u Europskom prostoru visokog obrazovanja (European Higher Education Area (EHEA), kao i povećavanje prepoznatljivost hrvatskih kvalifikacija na nacionalnom i europskom tržištu rada i u sustavu visokog obrazovanja i olakšavanje mobilnosti studenata i osoba s diplomom.

Cilj je i olakšavanje postupka vrednovanja i priznavanja hrvatskih kvalifikacija u drugim državama članicama EU-a, koje se najčešće provodi u svrhu ostvarivanja mobilnosti, nastavka studija i zapošljavanja.

Osim predložnih 50 do 2000 eura novčane kazne za osobe koje upotrebljavaju lažne titule, predviđena je i novčana kazna od 700 do 7000 eura za pravne osobe koje izdaju lažne potvrde, uvjerenja, svjedodžbe odnosno diplome o završenom studiju te dopunske isprave o studiju. Također, novčanom kaznom od 50 do 5000 eura kažnjavalo bi se i odgovornu osobu u pravnoj osobi za taj prekršaj.


Komentari