‘CEKER PUN DOBROTE’ Nova izložba u kući ‘Materina priča’

Foto: Zagreb.info

Priča o cekeru nova je izložba otvorena u Hrvatskoj etno kući “Materina priča” u Preradovićevoj ulici.

Izložbeni eksponati su rukotvorine, cekeri izrađeni od kukuruzne komušine i predstavljaju postignuća na programu očuvanja i promicanja tradicije izrade cekera kao dijela baštine ruralnih prostora.

Pletenje cekera stoljetna je vještina i tradicija žena ruralnih prostora u Hrvatskoj. Za njegovu izradu koristi se ekološki prirodni materijal – komušina, koja je biološki ostatak u poljoprivrednoj proizvodnji. Vrijednost cekera  kao uporabnog suvenira potvrđuju brojna priznanja i nagrade.

Na izradi  suvenira Cekera sudjeluju udruge, umjetnici i obiteljska gospodarstva s područja cijele Hrvatske. Na taj način ostvaruju  korisne  zadaće i ciljeve očuvanja i promicanja  poljoprivrede, vrijednosti ruralnih prostora, kulturne  baštine, rukotvorstva, malog  ženskog socijalnog poduzetništva i turističke ponude.

U završnom dijelu priredbe polaznicima i volonterima projekta dodijeljena su priznanja o
završenoj edukaciji.

Izložba ima i humanitarnu vrijednost. Ceker je uključen je u projekt antistresnih radionica “Vjeruj u sebe” namijenjen socijalnom i humanitarnom radu s potrebitim skupinama u zajednici.


Komentari