Zdravlje Zagrepčana ozbiljno ugroženo? Pročitajte moguće posljedice požara na Jakuševcu

Foto: Tomislav Kristo / CROPIX

Požar na Jakuševcu, po svemu sudeći nije bezazlen, a na Facebook stranici Zagreb te zove detaljno su objasnili čemu su građani trenutno izloženi;

“Lebdeće čestice pm10 su danas na mjeraču čistoće zraka u veliko povećane nakon moćašnjeg požara. Lebdeće čestice manje od 10 mikrometra (PM10) se udišu zajedno sa zrakom i prodiru duboko u pluća. Na taj način, mnoge kemikalije opasne po ljudsko zdravlje bivaju prenošene do naših unutrašnjih organa, uzrokujući širok niz oboljenja od kojih neka završavaju smrću, uključujući rak (posebno rak pluća), moždani udar kao i oštećenja na bebama dok su još u majčinoj utrobi. Postoji jaka veza između zagađenja sa PM10 i većinom bolesti organa za disanje, bolesti srca, čak i povećane smrtnosti. Ovi učinci mogu biti posljedica već kratkotrajne izloženosti (obično tokom 24 sata, ali već i u razdobljima kraćim od jednog sata) i dugotrajne izloženosti, tokom nekoliko godina.

Osjetljive skupine na zagađenje lebdećim česticama su ljudi s bolestima srca i pluća (uključujući oboljele od zatajenja srca i koronarnih bolesti arterija, zatm astme i kronične opstruktivne plućne bolesti ) , starije osobe ( kod kojih je moguće prisustvo nedijagnosticirane bolesti srca ili pluća ) i djeca. Rizik od srčanog udara, a time i rizik od zagađenja lebdećim česticama , može početi već sredinom 40-ih za muškarce i sredinom 50-ih za žene.

Reproduktivni organi
Različiti polutanti poput teških metala ili skupina opasnih jedinjenja poput PAH se vezuju za čestice PM10, uzrokujući trovanje krvi u posteljici koja uzrokuje poremećaje fetusa, unutarmaterične poremećaje rasta i nisku težinu beba pri porodu, naročito kada se ekspozicija česticama PM10 desi u prvom mjesecu trudnoće.

Kardiovaskularni sistem
PM10 pravi štetu na srčanom mišiću i uzrokuje ozbiljnu nadraženost autonomnog nervnog sistema, koji reguliše aktivnost srčanog mišiča.
Prilikom izlaganja zagađenju lebdećim česticama , vjerovatnoća da će posjetiti hitnu pomoć, biti primljeni u bolnicu ili čak umrijeti, se povećava za osobe sa srčanim i plućnim bolestima i starije osobe.
Izloženosti zagađenju lebdećim česticama može izazvati kod ljudi s bolestima srca bol u prsima, lupanje srca , otežano disanje i umor. Zagađenje lebdećim česticama također je povezano sa pojavom srčanih aritmija i srčanih udara.

Krvotok
PM10 uzrokuje zatrovanje krvi, poremećaje pri zgrušavanju krvi i može biti začetnikom bolesti srca.

Respiratorni sistem

Rastvorivi dio PM10 direktno ulazi u krvotok, dok se nerastvorivi dio akumulira na alveolama pluća, uzrokujući zapaljenje.
Zagađenje lebdećim česticama također može pojačati mogućnost pojave infekcija dišnih putova i može pogoršati postojeće bolesti dišnog sustava, kao što su astma i kronični bronhitis. Kada su izloženi visokim razinama zagađenja lebdećih čestica, ljudi s postojećom bolesti pluća neće moći disati duboko i snažno kao što bi normalno mogli. Oni mogu osjetiti simptome poput kašlja i otežanog disanja.
I zdravi ljudi također mogu doživjeti takve simptome, premda nije vjerojatno da će imati ozbiljne probleme .

Kako izbjeći izloženost zagađenom zraku?

Možete poduzeti jednostavne korake kako bi smanjili izloženost zagađenom zraku. U vezi s tim potrebno je razumjeti dva važna termina:

Dugotrajno naprezanje
To su bilo kakve aktivnosti na otvorenome koje će se obavljati povremeno tokom nekoliko sati, a koje će izazvati disanje malo težim nego što je uobičajeno. Dobar primjer za to je rad u bašti za dio dana. Kad je kvalitet zraka nezdrav, vaše zdravlje možete zaštititi tako što ćete smanjiti vrijeme koje ćete potrošiti na ovu vrstu aktivnosti”, zaključuju zabrinuti građani.

Komentari