Sve više stradalih u prometu: Kada vidite kolike su kazne dobro ćete razmisliti hoćete li pretrčati na crveno

FOTO: Max Pixel

Prekršaje u prometu rade vozači, ali i pješaci i nije rijetkost da netko nastrada. 

Čitajući svakodnevno policijske izvještaje primijetili smo da je nesreća u kojima sudjeluju i pješaci, sve više. U mnogim slučajevima krivi su vozači koji ne prilagode brzinu ili pak prolaze kroz crveno, ali nevini nisu ni pješaci koji često pretrčavaju cestu na neoznačenim mjestima, ili pak zanemaruju što im je na semaforu crveno.

Svjesni smo da se ljudima ne da uvijek čekati to zeleno svjetlo i da su sigurni da su dobro procijenili udaljenost automobila, ali koliko vremena se zaista uštedi pretrčavanjem? Nije li bolje malo zakasniti ako negdje žurite i tamo stići u jednom komadu, nego nastradati i ne stići uopće? Isto vrijedi i za vozače, zar je stvarno potrebno juriti i ignorirati svjetla na semaforu i nastradati, ozlijediti nekog ili im, u najgorem slučaju, oduzeti život?

Nesreće se događaju, a mi smo odlučili popisati kazne koje su zaista visoke, u nadi da će se netko zaista zamisliti i stati na kočnicu, odnosno pričekati zeleno svjetlo na semaforu.


Kazne za vozače

Na raskrižju i na drugom mjestu na kojem se upravlja prometom uređajima za davanje znakova prometnim svjetlima (semaforima ili drugim uređajima):

 • Novčanom kaznom od 2000 do 5000 kuna kaznit će se za svaki prekršaj vozač koji ne zaustavi svoje vozilo na znak crvenog svjetla.

Kazne za pješake

 • Pješak se ne smije kretati ni zadržavati na kolniku.
 • Na kolniku je zabranjeno igranje, vožnja dječjim biciklom, romobilom i koturaljkama, kao i sanjkanje, skijanje i sl.
 • Pješak se mora kretati nogostupom ili drugom površinom određenom za kretanje pješaka, odnosno površinom pokraj kolnika prikladnom za kretanje pješaka.
 • Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj pješak ako postupi suprotno odredbama ovoga članka.

Ukoliko ne postoji nogostup, odnosno prostor za kretanje pješaka, oni moraju hodati što bliže rubu kolnika, a ukoliko to prekrše kazna je 300 kuna.

 • Pješak je dužan preko kolnika i biciklističke staze ili trake prelaziti pažljivo i najkraćim putem, nakon što se prije stupanja na kolnik uvjeri da to može učiniti na siguran način.
 • Na cesti koja ima obilježene pješačke prijelaze ili posebno izgrađene prijelaze, odnosno prolaze za pješake, pješak je dužan pri prelaženju ceste kretati se tim prijelazima, odnosno prolazima ako oni nisu od njega udaljeni više od 50 m u naselju, odnosno 100 m izvan naselja.
 • Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj pješak ako postupi suprotno odredbama ovoga članka.

Kazne za prelaženje na crveno

Baš kao i vozači i pješaci moraju poštovati svjetla na semaforu.

 • Na obilježenome pješačkom prijelazu na kojem se prometom pješaka upravlja prometnim svjetlima za pješake, odnosno na raskrižju, pješak je dužan postupiti prema tim znakovima.
 • Na obilježenome pješačkom prijelazu ili raskrižju na kojem se prometom pješaka ne upravlja posebnim prometnim svjetlima za pješake, ali se prometom vozila upravlja prometnim svjetlima za vozila ili znacima koje daje ovlaštena osoba, pješaci mogu prelaziti preko kolnika samo dok je danim znakom dopušten prijelaz preko kolnika.
 • Na obilježenome pješačkom prijelazu na kojem se prometom ne upravlja prometnim svjetlima ni znacima što ih daje ovlaštena osoba, pješak je dužan prije stupanja na pješački prijelaz obratiti pažnju na udaljenost i brzinu vozila koja mu se približavaju.
 • Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj pješak ako postupi suprotno odredbama ovoga članka.

Obveze vozača prema pješacima

U prometu jednostavno moramo paziti jedni na druge.

 • Ako se prometom na obilježenome pješačkom prijelazu upravlja prometnim svjetlima ili znacima ovlaštene osobe, vozač je dužan svoje vozilo zaustaviti ispred pješačkog prijelaza kad mu je danim znakom zabranjen prolaz.
 • Ako se obilježeni pješački prijelaz iz stavka 1. ovoga članka nalazi na ulazu na bočnu cestu, vozač koji skreće na tu cestu dužan je kretati se smanjenom brzinom i propustiti pješake koji su već stupili ili stupaju na pješački prijelaz, a prema potrebi i zaustaviti svoje vozilo radi propuštanja pješaka.
 • Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač koji svoje vozilo ne zaustavi ispred pješačkog prijelaza kad mu je danim znakom zabranjen prolaz.
 • Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno odredbi stavka 2. ovoga članka.

Što ako nema semafora ni prometnih policajaca?

Posebno oprezni vozači moraju biti u mjestima s puno djece.

 • Ako se na obilježenome pješačkom prijelazu prometom ne upravlja uređajima za davanje prometnih svjetala ni znacima ovlaštene osobe, vozač je dužan pješačkom prijelazu približavati se sigurnosnom brzinom tako da ne ugrožava pješake, odnosno tako da može zaustaviti svoje vozilo da bi propustio pješake koji su već stupili na pješački prijelaz.
 • Ako su pješaci djeca, stare i iznemogle osobe, slijepe osobe ili druge osobe s invaliditetom, vozač je dužan zaustaviti vozilo i propustiti ih i kad tek stupaju na pješački prijelaz iz stavka 1. ovoga članka.
 • U slučaju iz stavka 1. ovoga članka na kolniku s dvije ili više prometnih traka za promet u istom smjeru, zabranjeno je prolaženje pored vozila koje je zaustavljeno ili usporava ispred pješačkog prijelaza da bi propustilo pješake.
 • Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno odredbama stavka 1. i 2. ovoga članka.
 •  Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno odredbi stavka 3. ovoga članka

>>> REZULTATI PUZ-ove AKCIJE: Utvrđeno je više prekršaja pješaka nego vozača

>>> U Dubravi teško ozlijeđen pješak u naletu automobila

Komentari