PODIGNUTE OPTUŽNICE protiv dvojice poreznih dužnika: Šteta iznosi 21 milijun kuna

www.ictbusiness.info

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je optužnice protiv dvije osobe s liste najvećih poreznih dužnika u Hrvatskoj. Muškarca (46) terete za ukupnu štetu od oko 7 milijuna kuna. Tereti ga se, između ostalog da je novac izvlačio preko trgovačkog društva u SAD-u. Drugog muškarca (74) terete da je od početka 2004. do 2008. godine s računa svoje humanitarne zaklade koja je imala sjedište u Švicarskoj, podizao gotovinu. Na taj se način, navode tužitelji u optužnici, okoristio za više od 14 milijuna kuna.

Priopćenje DORH-a prenosimo u cijelosti:

“Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je optužnicu protiv hrvatskog državljanina (1969.) zbog počinjenja dva kaznena djela zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju iz članka 292. stavka 2. Kaznenog zakona/97 i dva kaznena djela krivotvorenja službene isprave iz članka 312. stavak 1. KZ-a/97 te kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 291. stavak 1. i 2. KZ-a/97. (9. 8. 2015.)

Okrivljenika se tereti da je od 4. siječnja 2008. do 29. siječnja 2009. u Zagrebu, kao direktor jednog trgovačkog društva i ovlaštenik raspolaganja sredstvima po računu tog društva; od 1. siječnja do 14. srpnja 2008. upisan kao direktor u sudski registar, a od 14. srpnja 2008. pa nadalje, kao osoba koja je, nakon sklapanja ugovora o ustupu poslovnog udjela s drugom osobom od 9. srpnja 2008. i upisa te osobe kao direktora društva u sudski registar; nastavila stvarno voditi poslove tog trgovačkog društva i odlučivati o raspolaganju njegovom imovinom, u nakani da pribavi nepripadnu korist za to trgovačko društvo, izuzeo financijsku imovinu tog trgovačkog društva u svoju korist, u iznosu od 1,975.744,07 kuna.

Tereti ga se da iako je znao kako takvo izuzimanje imovine predstavlja njegov dohodak od kapitala, nije istodobno s isplatom primitaka, u ime tog trgovačkog društva obračunavao i uplaćivao porez na dohodak od kapitala. Kako bi prikrio veći dio te porezne obveze, okrivljenika se tereti da je 9. srpnja 2008. sastavio ugovor o ustupu poslovnog udjela, u kojem je neistinito naveo da prenosi poslovni udjel u tom trgovačkom društvu drugoj osobi za iznos od 1,500.000,00 kuna, te istog dana sastavio i Dodatak tom ugovoru kojim se utvrđuje mogućnost da mu navodni stjecatelj poslovnih udjela iznos cijene prijenosa poslovnog udjela isplati iz sredstava tog trgovačkog društva. Navedeni ugovor je tijekom 2010. godine predočio Poreznoj upravi prilikom nadzora obračuna i plaćanja poreznih davanja.


Na opisani način, okrivljenika se tereti, da je oštetio državni proračun s osnove poreza na dohodak od kapitala u iznosu od 1,178.041,25 kuna te proračun Grada Zagreba s osnove prireza na porez na dohodak od kapitala u iznosu od 212.047,42 kuna odnosno pribavio nepripadnu korist trgovačkom društvu u iznosu od 1,390.088,67 kuna.

Okrivljenika se tereti da je od 14. siječnja 2008. do 31. prosinca 2009. u Zagrebu, stvarno vodeći poslove drugog trgovačkog društva; kojem je od svibnja 2008. godine bio direktor; i nakon zaključivanja ugovora o prijenosu poslovnog udjela sa jednom osobom 23. prosinca 2009., na prethodno opisan istovjetan način izuzimao financijsku imovinu tog trgovačkog društva, i to ukupan iznos od 1,463.927,26 kuna. Znajući da takvo izuzimanje imovine predstavlja njegov dohodak od kapitala, okrivljenika se tereti da nije, istodobno s isplatom primitaka, u ime tog trgovačkog društva obračunavao i uplaćivao porez na dohodak od kapitala. U cilju prikrivanja većeg dijela te porezne obveze, okrivljenika se tereti da je naložio da se u poslovnim knjigama trgovačkog društva obavi knjiženje dijela isplaćenog mu iznosa od 1,100.000,00 kuna kao isplatu udjela-potraživanje od novog vlasnika, prikazujući neistinito da mu je navodni stjecatelj poslovnih djela platio cijenu tih udjela u iznosu 1,100.000,00 kuna iz sredstava društva. Takav je ugovor u tu svrhu i predočio tijekom 2010. godine Poreznoj upravi pri nadzoru obračuna i plaćanja poreznih davanja te godine.

Na opisani način, okrivljenika se tereti da je prikratio državnom proračunu s osnove porez na dohodak od kapitala iznos od 872.869,42 kuna te proračunu Grada Zagreba s osnove prireza na porez na dohodak od kapitala iznos od 157.116,49 kuna odnosno pribavio nepripadnu korist trgovačkom društvu u iznosu od 1,029.985,91 kuna.

Okrivljenog 46-godišnjaka se tereti i da je, nakon što je od 16. rujna 2008. do 23. veljače 2009. u Zagrebu; kao osoba koja je stvarno vodila poslove trgovačkog društva (opisano u  prvom odlomku) i raspolagala novčanim sredstvima tog društva, s računa tog trgovačkog društva koji se vodi u jednoj banci u Republici Hrvatskoj, na račun trgovačkog društva registriranog u Sjedinjenim Američkim Državama (u kojem je imatelj stopostotnog uloga), d 17. rujna 2008. do 26. ožujka 2009. doznačio 263.905,00 eura (protuvrijednost od 1,902.030,75 kuna) te nakon toga, neosnovano raspolagao tako uplaćenim iznosom u osobnu korist. Okrivljenik se na opisani način okoristio za 263.905,00 eura odnosno 1,902.030,75 kuna te za navedeni iznos oštetio trgovačko društvo iz Zagreba”,

Novac izvlačio preko humanitarne zaklade

” Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je optužnicu protiv hrvatskog državljanina (1941.) zbog počinjenja kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 291. stavak 1. i 2. Kaznenog zakona i kaznenog djela krivotvorenja službene ili poslovne isprave iz članka 279. stavak 2. KZ-a te kaznenog djela utaje poreza ili carine iz članka 256. stavak 1. KZ-a. (9. 8. 2015.)

Okrivljenika se tereti da je od 1. siječnja 2004. do neutvrđenog dana i mjeseca tijekom 2008. godine u Zagrebu; kao predsjednik upravnog vijeća jedne humanitarne zaklade sa sjedištem u Švicarskoj te ujedno ovlašten i za raspolaganje novčanim sredstvima po nerezidentnim računima zaklade otvorenima u jednoj banci (devizni i kunski račun) sa navedenih računa zaklade u više navrata podizao gotovinske novčane iznose. Tereti ga se da je na taj način s računa zaklade podigao ukupni iznos od 14,068.266,31 kuna kojim se nepripadno okoristio (tijekom 2004. godine je podigao iznos od 1,537.595,45 kn, tijekom 2005. godine iznos od 4,848.297,21 kn, tijekom 2006. godine iznos od 2,174.038,01 kn, tijekom 2007. godine iznos od 3,528.931,93 kn, tijekom 2008. godine iznos od 1,979.383,71 kn).

Kako bi prikrio navedeno, okrivljenika se tereti da je tijekom listopada 2010. godine prilikom inspekcijskog nadzora djelatnicima Ministarstva financija predao ukupno 215 računa na kojima je naznačeno da su ih izdala trgovačka društva s područja Bosne i Hercegovine, a u kojima je naznačeno da su ta društva za zakladu obavljala različite radove i usluge te da ih je zaklada i platila (ukupno 5,699.075,38 kuna). Okrivljenik je znao da između zaklade i navedenih trgovačkih društava nije bilo nikakvog poslovnog odnosa temeljem kojeg bi postojala obveza zaklade za navedena plaćanja. Slijedom navedenog, okrivljenik se okoristio za iznos od 14,068.266,31 kuna na štetu zaklade. 

Okrivljeniku se stavlja na teret i da je od 1. siječnja 2006. do 31. prosinca 2007. u Zagrebu; kao upravitelj jedne humanitarne zaklade sa sjedištem u Zagrebu; u nakani pribavljanja nepripadne materijalne dobiti za zakladu, prikratom i neprijavljivanjem novčanih sredstava koja pripadaju državnom proračunu, sa osnova poreza na dobit i poreza na dodanu vrijednost, uskratio državni proračun obavljajući putem navedene zaklade gospodarsku djelatnost prodajom novosagrađenih stanova na tržištu fizičkim osobama. Tereti ga se da je tijekom 2006. godine zaključio ukupno šest ugovora o kupoprodaji nekretnina, a 2007. godine jedan ugovor o kupoprodaji nekretnina kojima je zaklada ostvarila ukupan prihod od 2,892.977,05 kuna, te po odbitku rashoda ostvarila dobit u iznosu od 1,240.207,98 kuna. Suprotno zakonskim obvezama o računovodstvu neprofitnih organizacija, okrivljenika se tereti da nije vodio računovodstvo te nije zatražio od Porezne uprave da utvrdi kako je zaklada obveznik poreza na dobit za navedenu djelatnost. Ujedno, okrivljenika se tereti da nije vodio knjigovodstvo kao obveznik poreza na dobit niti je podnio poreznu prijavu poreza na dobit zaklade za 2006. i 2007. godinu čime je prikratio državni proračun, sa osnove poreza na dobit, za iznos od 248.041,59 kuna.

Iako je u naznačenom razdoblju zaklada ostvarivala naknade za oporezive isporuke uplatom od kupaca iznosa kupovne cijene stana, po ugovorima o kupoprodaji u kojima je bio iskazan i iznos poreza na dodanu vrijednost, okrivljenika se tereti da nije upisao zakladu u registar poreznih obveznika poreza na dodanu vrijednost, pa tako nije ni prijavio niti platio iskazan porez na dodanu vrijednost čime je državnom proračunu uskratio, sa osnove poreza na dodanu vrijednost, iznos od 294.421,75 kuna. Okrivljeniku se stavlja na teret da je na opisane načine zakladi pribavio nepripadnu dobit u ukupnom iznosu od 542.463,34 kuna odnosno oštetio državni proračun za navedeni iznos”.  

Komentari

loading...
-->