Korisnici Windowsa, ovako provjerite stanje baterije!

Probali ste sve – smanjili svjetlo ekrana, zatvorili otvorene programe i ugasili antene?

Kapacitet baterije smanjuje se s vremenom, dok jednom ne shvatite da vaša ”pila” više ne traje ni dva sata na bateriji.

U Windows sustavima je najbolje provjeriti  izradom izvještaja o bateriji.

Kako provjeriti bateriju u par jednostavnih koraka:

  • desnim gumbom miša kliknite na donji lijevi kut ekrana i odaberite ”command prompt”
  • u prozoru koji se otvori upišite powercfg /batteryreport i stisnite ENTER. Prikazat će se poruka da je datoteka spremljena
  • Otvorite mapu ”Users” (korisnici) i nađite datoteku pod imenom Battery report. Dvaput kliknite i otvorit će se u pregledniku

Iz ovog izvještaja možete vidjeti mnogo parametara, kao naprimjer koliko puta je baterija ispražnjena i napunjena ili kojom brzinom se praznila, kao i analizu zadnja tri ciklusa baterije.

Za svrhu provjere baterije, najvažniji podatak je usporedba DESIGN CAPACITY i FULL CHARGE CAPACITY (možda će pomoći slika na dnu članka).

Design capacity pokazuje s kolikim kapacitetom vaša baterija raspolaže kao nova, dok je Full charge capacity podatak o tome kolik je kapacitet sad.

Ukoliko su odstupanja između ta dva broja veća od 30 posto, bilo bi vrijeme za zamjenu baterije na vašem prijenosniku. Nove baterije koštaju u prosjeku oko 400-injak kuna za prosječne modele i ukoliko kao mi vaše računalo koristite svugdje, preporodit ćete se.

PowercfgVer4 windows battery baterija

Komentari