Koliko ste zadovoljni Zagrebom? Riješite ovu anketu i pomozite studentici koja piše diplomski na temu zadovoljstva građana gradom u kojem žive

hr.wikipedia.org

Matea Borković iz Samobora, inače studentica Ekonomskog fakulteta u Rijeci, u sklopu diplomskog rada provodi anketu o zadovoljstvu građana u hrvatskim gradovima.

Cilj ankete je u diplomskom radu rangirati 25 hrvatskih gradova prema zadovoljstvu građana prema raznim pokazateljima i performansama ‘pametnoga grada’, a među odabranim gradovima je i Zagreb.

Izdvojite nekoliko minuta i ovdje riješite anketu.

Komentari