Županija daje 1.350.000 kuna za razvoj ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE

nds.wikipedia.org

Novac se daje za izradu potrebne dokumentacije za projekte prihvatljive za financiranje iz EU fondova. Natječaj traje do 31. listopada 2015.

Zagrebačka županija osigurala je 1.350.000 kuna gradovima i općinama sa svog područja za izradu pripremne dokumentacije za projekte razvoja širokopojasne infrastrukture prihvatljive za financiranje iz EU fondova. Iz tog razloga Zagrebačka županija raspisala je javni poziv za dodjelu spomenutih sredstava na koji se gradovi i općine mogu javiti do 31. listopada 2015.

Izrada pripremne dokumentacije koja uključuje Studiju izvodljivosti te nacrt i konačnu verziju Plana razvoja širokopojasne infrastrukture prva je faza Županijskog Programa „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima Zagrebačke županije u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, prihvatljiv za financiranje iz EU fondova“.

Program obuhvaća sve lokalne jedinice samouprave na području Zagrebačke županije, izuzetak je općina Bistra. Program je podijeljen na šest projekata za koje su određeni nositelji: Velika Gorica, Ivanić-Grad, Vrbovec, Jastrebarsko, Sveta Nedelja i Zaprešić.

Ovisno o indeksu razvijenosti kojem pripada pojedini grad ili općina, Zagrebačka županija sufinancirat će 80 ili 100 posto troškova izrade pripremne dokumentacije. Maksimalni iznos županijske potpore koju pojedina jedinica lokalne samouprave (JLS) može ostvariti za izradu pripremne dokumentacije iznosi 250.000 kuna.

Iz Zagrebačke županije pozivaju gradove i općine da svoje prijave dostave preporučenom pošiljkom na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju, s naznakom „Javni poziv jedinicama lokalne samouprave na području Zagrebačke županije za dodjelu sredstava za sufinanciranje izrade pripremne dokumentacije za projekte razvoja širokopojasne infrastrukture“, Ulica grada Vukovara 72/VI, 10000 Zagreb ili osobno na navedenoj adresi u pisarnici na 6. katu.

Upute za prijavu. obrazac i tekst natječaja nalaze se na internetskim stranicama Zagrebačke županije, a možete ih podići i u Upravnom odjelu za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju u Vukovarskoj 72.

Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić sutra će potpisati Sporazum s gradonačelnicima Velike Gorice, Ivanić-Grada, Vrbovca, Jastrebarskog, Svete Nedelje i Zaprešića.

Komentari