ZAPOSLENICI SUVAG-a: ‘Ravnateljica pokušava svu krivnju prebaciti na naše kolege koji su najmanje odgovorni’

screenshoot
Afera SUVAG uzela je maha, a zaposlenici su konačno odlučili progovoriti.

Zaposlenici SUVAG-a poslali su nam otvoreno pismo u kojem pružaju podršku suspendiranim kolegama jer smatraju da nije fer da ravnateljica Adinda Dulčić svu odgovornost želi svaliti na njih. Zaposlenici koji su radili bez licence i položenog stručnog ispita svakako su odgovorni, ali velik dio te odgovornosti snosi i ravnateljica te ustanova.

>>>BESPRIJEKORNO STANJE U SUVAG-u? Na to se poziva ravnateljica ‘u lovu’ na produljenje mandata, a u poliklinici se krše zakoni

Njihovo pismo prenosimo u cijelosti:

“Poštovana,

Premda anonimno, ovim preko Vas želimo iskazati potporu kolegicama u Poliklinici SUVAG koje u svojim demantijima preko odvjetnika, ravnateljica proziva kao odgovorne za situaciju u koju su dovedene. Osobno nas zabrinjava neodgovornost koje kolegice pokazuju prema sebi doslovno priznavajući i preuzimajući krivicu koja uopće nije njihova, a što zapravo pravno i zakonski odgovara stvarno odgovornima.

Kako neke od njih nisu bile prisutne u vrijeme nadzora koji je obavljen, možda Vam dobro dođe ovaj citat iz nadzora kojem je napravljen audiozapis u vrijeme samog nadzora pri čitanju zapisnika koji je obavila Komora fizioterapeuta 06.07.2016 i nekoliko redaka koje zajedno sa svojih nekoliko kolega ovdje navodimo, a kao moralnu reakciju na navedeno i bez obzira na sve, kao moralnu podršku kolegicama koje nažalost zbog manipulacija kojima su podvrgnute ne vide kolegijalnost i zabrinutost nas drugih. Posebno smo zabrinuti što znamo čitavu kronologiju, odgovornost itd., stoga nas zabrinjava to što je sada sva odgovornost i javno prebačena na kolegice. To je nedopustivo, a evo i zašto!”

Molimo Vas da ovo objavite u cijelosti bez ikakvih korekcija, nadopuna i skraćivanja.

“Kako je postalo uobičajeno da se u našoj ustanovi zakoni tumače neodređeno i uglavnom u korist odgovornih osoba, nas nekoliko potražilo je odgovore i u konzultacijama s odvjetnikom koji se bavi navedenim područjem prava a čije se konzultacije nalaze i ovdje.
CITIRA SE IZ AUDIOZAPISA ČITANJA NADZORA OBAVLJENOG U 08:30, 06.07.2016 (zbog u određenim djelovima nejasne snimke, pojedine riječi se ne mogu u cjelosti razumijeti, neki djelovi su potpuno zanemarivi jer govore o normativima radnih evidencija i administraciji, ali upravo ovo smatramo najzanimljivijim za osvrt na prozivanje kolegica da su jedine odgovorne za čitavu situaciju. Ovo je ono što smo potpisali i vjerodostojnost zapisnika možete potražiti od Komore, Ministarstva i SUVAGa):
V******* D**** izjavljuje da nije bila upoznata da treba ishoditi licencu za rad fizioterapeuta od Komore. Predala je zahtjev za izdavanje licence Komori. Nema odrađen pripravnički staž. D*** G****** također izjavljuje da nije bila upoznata da treba ishoditi licencu za rad fizioterapeuta od Komore. Dr.S**** V******* izjavljuje da kao voditelj odjela sam smatrala da fizioterapeuti ne trebaju imati licencu od Komore, oni koji obavljaju poslove po sistematizaciji radnih mjesta viši zdravstveni tehničar u ORL timu i elektrofiziološkom laboratoriju, neurološkom timu odnosno u službi za medicinsku dijagnostiku i funkcionalnu terapiju slušanja. Činjenicu da trebaju imati licencu fizioterapeuti koji ne obavljaju djelatnost fizioterapije sam doznala u zadnjih dva mjeseca. Također dr.S**** V******* izjavljuje da su prošli kontrole nadzora od strane HZZOa te detaljne unutrašnje stručne nadzore glede zakonitosti rada. Pravnica I**** V****** P***** izjavljuje da je doznala da fizioterapeuti nemaju svi licence od vremena kad su išli provjeriti na temelju prigovora D***** M********.”
Na kraju stoji sljedeće: “Zapisnik je pročitan svim osobama koje su nazočne obavljanju stručnog nadzora te je isti u znak suglasnosti potpisan. Eventualne primjedbe nazočnih trebaju biti sastavni dio zapisnika.”.

>>> KRIVA ZA AFERU SUVAG! ‘Za cijelu situaciju odgovorna je ravnateljica Adinda Dulčić’

Nitko od nas nije dao nijednu primjedbu i sve navedeno smo potpisali, i to sljedećim redom: TRI ČLANA NADZORNOG POVJERENSTVA KOJI SU PREDSTAVLJALI KOMORU, te iz redova SUVAGA: ravnateljica, zamjenica ravnateljice, pravnica, te fizioterapeuti (oni koji su imali sve uredne dokumente, kao i oni koji nisu imali sve uredne dokumente.”

U zahtjevima za objavu demantija iznesene su neistine

“20.09.2016 po punomoći koju je ravnateljica potpisala odvjetniku, objavljujete zahtjev za objavu ispravka informacija u kojem između ostalog stoji sljedeće:
“Ravnateljica kao i sve odgovorne nadređene osobe fizioterapeutima, u prethodnim godinama upozoravali su i ukazivali fizioterapeutima na predmetne zakonske odredbe i obvezu radnika – zaposlenika na radnom mjestu fizioterapeuta, na potrebu ispunjavanja zakonskih uvjeta.”
Ovime je iznesena neistina jer je jasno što su 06.07.2016 u 08:30 izjavile odgovorne osobe, što smo svi čuli, te što je potpisano na licu mjesta u trenutku nadzora (od izjava kolegica da nisu upoznate sa zakonskim obvezama, da nemaju preduvjete za licencu jer nemaju ni pripravnički staž, do izjava rukovoditelja službe koje potvrđuju kako je TEK prije dva mjeseca, baš kao i pravnica ustanove saznala za neusklađenost sa zakonom). Nije li to potpuno različito od od onog što je rečeno u nadzoru?
Samim time, opravdan je zaključak novinarke u kojem navodi: da bi se stručni ispit uopće mogao polagati potrebno je odraditi pripravnički staž dug godinu dana, ne zna se kako su ga oni onda odradili u dva mjeseca, odnosno od srpnja kada su saznali da je to potrebno do rujna kada su na ispit izašli. To se i mi pitamo!

>>>OTKRIVAMO NOVE DETALJE AFERE SUVAG: Ravnateljica plaši zaposlenike i u sukobu je interesa?

Iz nadzora Komore vidljivo je kako odgovorne osobe Poliklinike pokušavaju opravdati nezakonitost u radu naših kolegica neznanjem o potrebnim zakonskim odredbama koje su desetljećima zanemarene u Poliklinici SUVAG. Dokle god se nisu počele primjenjivat sankcije, što je krenulo u kolovozu, sve se tumačilo kao neinformiranost, međutim, uvođenjem sankcija (zabrana rada, odgovornost za situaciju itd.) najednom je promijenjeno tumačenje i javnosti se prezentira kako je nezakonitost koja je trajala desetljećima isključivo posljedica neposluha kolegica unatoč ustrajnosti ravnateljice i ostalih nadređenih.
22.12.2016 po punomoći koju je ravnateljica potpisala odvjetniku, objavljujete novi zahtjev za objavu ispravka informacija u kojem stoji sljedeće:
“Ravnateljica Adinda Dulčić svojim je zalaganjima nastojala i ukazivala da se ispoštuju sve zakonske odredbe i obveze radnika – zaposlenika na radnom mjestu fizioterapeuta te ista ni na koji način nije niti može biti odgovorna za ne učlanjuje radnika – fizioterapeuta u Komoru, obavljanje pripravničkog staža, polaganje stručnog ispita ili ishođenjem odobrenja za samostalan rad.”
 
Ovim se ponovno pokušava prebaciti odgovornost koju trebaju preuzeti odgovorne osobe Poliklinike, a ne naše kolege koji su realno, premda odgovorni – najmanje odgovorni. Kolege su ponavljamo, 2009. kada je osnovana Komora također bile bez uvjeta za ishođenjem licence jer nisu imali pripravnički staž ni stručni ispit.
Naime, premda su naše kolege desetljećima radile bez potrebnih dokumenata (ne govori li nešto i činjenica kako su i medicinske sestre tek po ovoj sada situaciji ishodile licence a radile su sve godine bez istih da im nitko nije ukazao kako je to potrebno), to se prešućivalo samo zato što je praksa ustanove bila takva da kao takvi nikom nisu smetali i upravo suprotno, a to će potvrditi svatko od nas radnika – NIKADA i ni u jednom trenutku, nitko od nadređenih, bilo da je riječ o voditeljici stručne, pravne ili bilo koje službe pa ni do same ravnateljice NIKADA nije ukazao kolegicama na kako se tvrdi “da se ispoštuju sve zakonske odredbe i obveze radnika.”

Je li moguće da su se suspendirane radnice oglušile na ravnateljičina upozorena?

“Kako je vidljivo iz priloženog i zapisanog u stručnom nadzoru, date su potpuno oprečne izjave. Obzirom da odvjetnik ravnateljice tvrdi kako se ravnateljica zalagala za primjenu zakonskih odredbi, znači li to da autoritet ravnatelja nije bio dovoljan da se pokrene zakonska procedura (koja je još uvijek u Poliklinici nezakonita po pitanju naših kolegica jer ne postoji zakonska odredba kojom se omogućava rad bez licence!) već je isto tek pokrenuto nakon što je naš kolega prijavio stanje nadležnim institucijama?
Ukoliko je ravnateljica čitavo vrijeme ukazivala na zakonske odredbe, znači li to da je šest kolegica odbilo i odbijalo raditi po zakonu, a da ravnateljica nije posegnula za zakonskim mehanizmima koji se zasnivaju na pravnim normama (opomena, upozorenje, zahtjev za nekom pomoći izvana poput Ministarstva, Sindikata, Komore, pa čak i otkaza uz udaljenje s radnog mjesta ako radnik odbija napustiti radno mjesto itd.)?

>>> EKSKLUZIVNO OTKRIVAMO NASTAVAK AFERE: Unatoč zastrašivanjima i ucjenama naši izvori stali na kraj šutnji i otkrili kakvo je zapravo stanje u SUVAG-u

Točno je gore navedeno da ravnateljica ne može biti odgovorna za učlanjenje radnika fizioterapeuta u Komoru, ali je netočno da ne može biti odgovorna za obavljanje pripravničkog staža i polaganje stručnog ispita. Naime, prema članku 6. Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika pripravničku knjižicu ovjerava ravnatelj zdravstvene ustanove koja je pripravnika primila na pripravnički staž.
Stoga je izlišno uopće govoriti o odgovornosti naših kolega kada se govori o pojmu pripravničkog staža. Naime, prema zakonskim propisima, Poliklinika, za čiju je zakonitost odgovoran ravnatelj prema članku 59. Zakona o zdravstvenoj zaštiti bila je obvezna, sukladno istom zakonu i spomenutom pravilniku definirati pojam pripravničkog staža (što nije isto odluci o radu pod nadzorom mentora koja je kao takva zakonski nepoznata i neutvrđena kategorija, a na koju se već nekoliko puta pozivaju u ustanovi).”

Nikada nije otvoren službeni pripravnički staž

“Nadalje, članak 9. istog pravilnika također ne ide u prilog pokušaju da se odgovornost ravnateljice prebaci i preformulira kao odgovornost radnika. Naime, navedeni članak jasno opisuje kako se prijava za polaganje stručnog ispita podnosi Ministarstvu zdravstva uz obvezno prilaganje potvrde ravnatelja zdravstvene ustanove, uprave trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost ili nositelja privatne prakse, odnosno odgovorne osobe iz članka 6. Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika.
Stoga je jasno da sve do trenutka ishođenja Uvjerenja o položenom stručnom ispitu, ravnatelj kao odgovorna osoba iz Članka 6. ovog pravilnika u formalnom i pravnom smislu je najodgovornija osoba koja s činom ovjeravanja pripravničke knjižice omogućava puštanje iste knjižice u pravni promet odnosno tek po navedenoj ovjeri pripravnički staž službeno može započeti, provođenje istog određuje i istim rukovodi rukovoditelj radne jedinice odnosno osoba koju on odredi i koja ovjerava pripravnički staž svojim potpisom.
U spornom slučaju Poliklinike SUVAG, nikada nije otvoren službeni pripravnički staž zdravstvenim radnicima, nikada nisu radili kao pripravnici što je u suprotnosti za Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Pravilniku o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika.

>>>SKANDAL U SUVAG-u: Fizioterapeuti radili bez položenog stručnog ispita

Danas se kolegicama pokušava medijskim demantijima po punomoći ravnateljice pripisati odgovornost za navedeno što najoštrije osuđujemo kao kolege jer naglašavamo, ustanova je trebala odraditi sav protokol za pripravnički staž i prijavu stručnog ispita, a tek po navedenom, odgovorni su mogli biti naše kolege u slučaju da su eventualno odbili ishodovati licencu (što je tek treći korak u legalizaciji rada zdravstvenog radnika nakon što je zadovoljen zakon u pogledu pripravničkog staža i stručnog ispita, pa kada bismo ta tri stupnja odgovornosti podijelili, odgovornost kolega bila bi 1/3 odnosno 33,333%, a ustanove odnosno ravnatelja prema Čl.59 Zakona o zdravstvenoj zaštiti 2/3 odnosno 66,666%).
Kako se vidi iz priloženog, pripravnički knjižicu i prema samoj NAPOMENI ovjerava ravnatelj, a ne pripravnik, dakle inicijalnom ovjerom i potpisom ravnatelja, počinje teći pripravnički staž zdravstvenog radnika. U slučaju naših kolega, to se nije realiziralo.
Primjer pripravničke knjižice
Primjer pripravničke knjižice
Navedenim Pravilnikom, u članku 7. određeno je da se pripravnički staž obavlja u punom radnom vremenu. To znači da je osoba koja je radno-pravno pripravnik jedina može pristupiti polaganju stručnog ispita sukladno Članku 132., Zakona o zdravstvenoj zaštiti na Ministarstvu nakon što je sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti Članku 130. obavila Pripravnički staž koji se prema Članku 131.(NN 82/13) određuje prema zakonskom trajanju od godine dana.
Samo i jedino interpretacijom ovog zakona i nijednog drugog mjerodavnog u ovom slučaju jasno je kako se zakonski taj status zove “Pripravnički staž” opisan i određen Zakonom o zdravstvenoj zaštiti Čl.130., 131.(NN82/13) te Čl.132., a nikako Čl.40.Statuta Poliklinike SUVAG koji ni u jednom dijelu ne podrazumijeva internu ovlast ravnatelja da zakonsku obvezu zdravstvenog radnika koja se naziva pripravnički staž može i smije supstituirati odlukom o radu uz mentora, a da pritom ne promijeni radno pravni status zaposlenika.

>>>BESRAMNO KRŠENJE ZAKONA? ‘Ugledni zagrebački fizioterapeut potpisao je krivotvorene pripravničke knjižice’

Obzirom da Čl.7.Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika određuje kako se pripravnički staž obavlja u punom radnom vremenu, opravdano se postavlja pitanje da li su naše kolege radili 16h dnevno (8h uz mentora i 8h samostalno) budući da po ne znamo koji put već se naglašava kako su svih ovih desetljeća koliko kolege rade u Poliklinici SUVAG uvijek radili u punom radnom vremenu (izuzevši kolegice koja radi 4h dnevno), stoga se opravdano i postavlja pitanje da li su radili dodatnih 8h kao pripravnici nakon što su odradili 8h samostalno, odnosno kolegica 4h samostalno.”

Da li je to u suprotnosti sa Zakonom o radu i Zakonu o zdravstvenoj zaštiti?

“Svaka druga interpretacija navedene obveze je zlonamjerna, neutemeljena, te u cijelosti netočna a pogotovo da bi se predmetnom Izjavom o povjerljivosti prikrivala kaznena djela ili da bi se predmetnom izjavom proglašavali tajnima podaci suprotno Zakonu o tajnosti podataka.”


Ovo posljednje navedeno nespretno je obrazloženo jer zaposlenici nisu nijednim svojim postupkom nikada iznosili povjerljive podatke o pacijentima niti bilo kakav zapis iz njihovog kartona. Međutim, ne čini se slučajnim da se pokušava demantirati nešto što zapravo i nije izrečeno, odnosno napisano.

Čini se kako se ovdje namjerno pribjegava analizirati Izjava o povjerljivosti, umjesto drugog, spornog dokumenta. Svi smo mi potpisali izjavu o poštivanju etičkih i deontoloških kodeksa struke kada smo se učlanjivali u Komore (HLK, HKF, HKMS, HKZR) i za bilo kakvu težu povredu snosili bi i sankcije kada bi nas poslodavac prijavio Sudu časti Komora koje su jedine nadležne evaluirati stručne i moralne prekršaje, stoga je i nama bilo više nego jasno koliko je etika prema pacijentu važna i nitko od nas ju ne bi prekršio.

Međutim, “Izjava o povjerljivosti” nespretno je sastavljena i ni u jednom se dijelu ne spominje fokus na pacijenta već obzirom na situaciju koja je u ustanovi nastala, svi smo negodovali prvenstveno zbog prethodnog naglašavanja kako je “afera licenca” proglašena tajnom. Ako se osvrnemo na dokument koji je nešto ranije datiran, točnije 27.rujna 2016., a koji potpisuje i na oglasnoj ploči objavljuje predsjednica radničkog vijeća, a u kojem je navedeno pod točkom 3.”Međusobno informiranje članica o aktualnostima u vezi afere “licenca”. S obzirom na trenutnu situaciju, članice su zamoljene da tu temu prihvate kao službenu tajnu.” .

Čitajući u medijima o svemu navedenom, jasno je kako se novinarski zaključak u kojem se govori o klasificiranju tajnosti podataka u kontekstu prikrivanja kaznenog djela nije odnosio na izjavu o povjerljivosti već o tom dokumentu s oglasne ploče pod nazivom “Zaključci sa 20.sjednice Radničkog vijeća Poliklinike Suvag održane 23.rujna 2016. i izvanredne sjednice održane 8 i 9 rujna 2016.godine.”.

Novinarski osvrt, prema čitateljskoj percepciji bio je citat zakona kako klasificiranje tajnosti može i smije davati samo nadležno državno tijelo (nikako neko od vijeća Poliklinike SUVAG), a posebno ne ukoliko se klasifikacijom tajnosti pokušava prikriti kazneno djelo. Isto tako, jasno je kako novinarski tekst ne veže odredbe o klasifikaciji tajnosti uz IZJAVU O POVJERLJIVOSTI koju je odvjetnik ravnateljice iscrpno obrazložio u demantiju već uz drugi dokument koji odvjetnik ravnateljice nije nijednom riječju pokušao obrazložiti (a što bi čitateljima bilo puno korisnije pročitati, međutim, to je izbjegnuto).

Na kraju, obzirom na nezahvalnu situaciju u ustanovi, a zbog nesigurnosti u javno suprostavljanje ili demantiranje, nas nekoliko kolega koji želimo ostati anonimni, a koji ćemo jedino u slučaju ako nas se pozove da pred nadležnim pravosudnim i ostalim državnim institucijama iznesemo svoje spoznaje, iste i iznijeti, želimo ovim putem ukazati našim kolegicama kako im nećemo okrenuti leđa i ne prihvaćamo optužbe u jednostranu odgovornost samo kolegica na čiji se obraz sada pokušava svaliti cjelokupna krivica za situaciju nezakonitog rada.

KOLEGE (anonimni do eventualnog sudskog postupka).”

Komentari