ZAGREBAČKI HOLDING: Imenovani novi članovi Nadzornog odbora

Facebook/Zagrebački Holding d.o.o.

Novi članovi Nadzornog odbora.

Skupština Trgovačkog društva Zagrebački holding imenovala je nove članove Nadzornog odbora: Nikolu Mijatovića, Marija Župana i Ivana Ćelića.

Opozvani su dosadašnji članovi Nadzornog odbora Mirko Herak i Grga Jelinić.


Komentari