Zagreb izrađuje strategiju upravljanja svojim nekretninama, u fokusu Zagrebački holding

Pixabay

Desetogodišnju strategiju gradske vlasti potrebnom vide zbog strategije koju je na državnoj razini proljetos donijelo Ministarstvo državne imovine Gorana Marića.

Grad Zagreb traži partnera za osmišljavanje strategije upravljanja i raspolaganjem nekretnina koje u vlasništvu ima njegova tvrtka Zagrebački holding.

Desetogodišnju strategiju, za razdoblje od 2017. do 2026., za čiju izradu se procjenjuje da će biti potrebno 1,3 milijuna kuna bez PDV-a, gradske vlasti potrebnom vide zbog strategije koju je na državnoj razini proljetos donijelo Ministarstvo državne imovine Gorana Marića, piše Poslovni dnevnik.

Upravljanje nekretninama Zagrebačkog holdinga

U natječaju se pojašnjava da je svrha izrade strateškog dokumenta inicirati određene investicije, privući potencijalne ulagače, te se osim fokusa na razvoj Zagrebačkog holdinga traži i usklađenost sa smjernicama državne strategije, koja će, inače, biti na snazi od 2018. do 2020.  A osim državne strategije, za platformu u izradi ove zagrebačke traži se i korištenje smjernica za izradu strategije upravljanja nekretninama Zagrebačkog holdinga, koji je, kako se pojašnjava u natječaju, taj dokument donio na kratki rok, do usvajanja strategije.

Dokument će ujedno dati i detaljan pregled nekretnina u gradskom portfelju, o čijem broju i vrsti u samom pozivu izostaju osnovne informacije. Jedan od zahtjeva je i da strategija da analizu postojećeg stanja nekretninskog fonda i modele upravljanja njima, te među ostalim analize generiranja novčanih tokova, metode procjene nekretnina koje se komercijalizira i usporedba tržišta nekretnina i konkurencije na zagrebačkom području, piše Poslovni dnevnik.


Očekuju preporuke o mogućim rješenjima

Od odabranog partnera u izradi strategije Grad očekuje i preporuke o mogućim rješenjima za pojedine nekretnine, o njihovoj prodaji ili zadržavanju i oblicima korištenja u tom slučaju. Ovaj dokument Grad očekuje dobiti u roku od 60 dana, a ponude se prikuplja do 10. listopada.

Komentari