Za veljaču: Počinje isplata novčane pomoći umirovljenicima

zagreb.hr

Počinje isplata isplata novčane pomoći umirovljenicima Grada Zagreba za mjesec veljaču 2017.  

Pomoć umirovljenicima koju daje Grad Zagreb za mjesec veljaču 2017. isplaćivat će se putem tekućih računa u Zagrebačkoj banci, Privrednoj banci Zagreb,
Erste&Steiermarkische banci, Raiffeisen banci, Hrvatskoj poštanskoj banci i putem Hrvatske pošte.

Korisnicima koji imaju otvorene tekuće račune u navedenim bankama pomoć
će se isplatiti u petak, 17.02. 2017.
Korisnicima koji novčanu pomoć primaju putem Hrvatske pošte isplaćivat će se
od ponedjeljka, 20.02. 2017.
Umirovljenici koji istu nisu primili na kućnu adresu moći će je podići u
poštanskim uredima deset dana od početka isplate.

Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi koju je donijela Gradska skupština Grada
Zagreba ( Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14, 19/15, 6/16, 16/16) , pravo na novčanu
pomoć ostvaruju umirovljenici, državljani Republike Hrvatske koji prije podnošenja zahtjeva
na priznavanje prava na novčanu pomoć umirovljenicima prebivaju na području Grada
Zagreba najmanje 5 godina neprekidno, a čiji su ukupni prihodi jednaki ili manji od 1.500,00
kn mjesečno.


Radi ostvarivanja prava na novčanu pomoć umirovljenici se razvrstavaju u
tri skupine:

I. skupina – umirovljenici kojima je mirovina ili mirovina i ukupni prihod
jednak ili manji od 900,00 kn mjesečno.
II. skupina – umirovljenici kojima je mirovina ili mirovina i ukupni prihod
iznose 900,01 kn do 1.200,00 kn mjesečno.
III. skupina – umirovljenici kojima mirovina ili mirovina i ukupni prihod
iznose 1.200,01 kn do 1.500,00 kn mjesečno.
Umirovljenici I. skupine ostvaruju pravo na 400,00 kn pomoći, mjesečno, umirovljenici
II. skupine na 300,00 kn pomoći mjesečno, a umirovljenici III. skupine na 200,00 kn
pomoći mjesečno.

Nakon toga roka nema retrogradne isplate pomoći za navedeni mjesec.

Za dodatne informacije možete se javiti na adresu Gradskog ureda za socijalnu
zaštitu i osobe s invaliditetom, Nova cesta 1.

 

Komentari