VELIKI INTERES: Uskoro ističe rok za prijavu smještanja bokseva za smeće na javnim površinama, evo tko ima pravo na njih!

Smeće (Foto: Čitatelj)

Svi koji nisu u mogućnosti smjestiti bokseve za spremnike za odlaganje otpada unutar nekretnine, imaju mogućnost do 28. svibnja za iskazivanje interesa o postavljanju bokseva koji će se nalaziti na javnoj površini.

Prvi rok bio je do 28. travnja, ali kako kažu iz Čistoće, zbog velikog interesa taj se rok produžio za još mjesec dana.

Poručuju kako im je pribavljanje navedenog mišljenja nužno radi daljnjeg postupka dobivanja konačnog rješenja od strane Grada Zagreba za postavljanje tipiziranih bokseva za komunalni otpad, a koji se nalaze na javnoj površini, budući će se na javnim površinama moći nalaziti samo spremnici za komunalni otpad za koje je dobiveno odobrenje za zauzimanjem javne površine.

Kako se prijaviti

Zahtjev za pisanim mišljenjem zainteresirani predstavnici suvlasnika ili druge osobe koju korisnici usluge sporazumom ovlaste, trebaju dostaviti do 28. svibnja 2022. godine na:e-mail: [email protected] ili poštom na adresu: Zagrebački holding d.o.o. Podružnica Čistoća, Radnička cesta 82, 10 000 Zagreb.

Ovaj poziv odnosi se samo na one korisnike koji nisu u mogućnosti postaviti spremnike za odlaganje otpada unutar svog obračunskog mjesta odnosno svoje nekretnine.

Postupak

Nakon prijave, na teren će izaći ovlaštene osobe koje će zajedno s korisnikom usluge, odnosno predstavnikom suvlasnika ili osobom koju su korisnici usluge koji zajednički koriste spremnik ovlastili, pregledati lokaciju obračunskog mjesta radi utvrđivanja mogućnosti smještaja dodijeljenih spremnika korisniku usluge unutar nekretnine korisnika usluge.

Ako se prilikom pregleda utvrdi da ne postoji mogućnost smještaja dodijeljenih spremnika unutar nekretnine korisnika usluge, davatelj usluge će u suradnji s gradskim upravnim tijelom nadležnim za korištenje javnih površina i s vijećima gradskih četvrti, odnosno mjesnim odborima, dati mišljenje korisniku usluge o potrebi smještaja spremnika na javnu površinu koja se nalazi na najmanjoj udaljenosti od obračunskog mjesta korisnika usluge, o trošku vlasnika višestambene zgrade.

 

Komentari