Utorak, 10. studenog 2015.

Obavještavamo građane o ispraćajima i sprovodima na zagrebačkim grobljima za 10. studenog 2015.

MIROGOJ, 10.11.2015.

MIRJANA SABLJIĆ (74) preminula 07.11.15 sprovod u 10:50
DRAGICA PEKEČ (78) preminula 06.11.15 sprovod u 12:30
MLADEN BOHANIČEK (63) preminuo 04.11.15 sprovod u 13:20
MILIVOJ KAJBA (71) preminuo 05.11.15 sprovod u 14:10
MARIJA BAŠIĆ (86) preminula 07.11.15 sprovod u 15:00

MIROŠEVAC, 10.11.2015.

PAVLE GUCIĆ (61) preminuo 08.11.15 sprovod u 15:00

MARK.POLJE, 10.11.2015.

JOSIP VINCELJ (69) preminuo 07.11.15 sprovod u 12:30
IBRAHIM SEJDIĆ (60) preminuo  06.11.15 sprovod u 13:20
ANICA PINJUŠIĆ (89) preminula 07.11.15 sprovod u 14:10


STENJEVEC, 10.11.2015.

PETAR MARETIĆ (84) preminuo 06.11.15 sprovod u 15:00

BREZOVICA, 10.11.2015.

MARICA TUMBRI (93) preminul  06.11.15 sprovod u 13:00

RESNIK, 10.11.2015.

ZLATA OŽINGER (78) preminula 07.11.15 sprovod u 15:00

ODRA, 10.11.2015.

VERA VUKOVIĆ (59) preminula 06.11.15 sprovod u 15:00

GRANEŠINA, 10.11.2015.

JOSIP VARGA (74) preminuo 08.11.15 sprovod u 13:00

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 10.11.2015.

RUŽICA BORISOV (62) preminula 06.11.15 ispraćaj u 12:10
FRANJO BUKOVIĆ (90) preminuo 05.11.15 ispraćaj u 12:50
PAVAO KANIŽAJ (76) preminuo 04.11.15 ispraćaj u 13:35

KREMATORIJ MALA DVORANA, 10.11.2015.

VLADIMIR ŠKRLEC (81) preminuo 07.11.15 ispraćaj u 10:15
ELIZABETA REMENAR (93) preminula 06.11.15 ispraćaj u 10:55
HEDVIGA KALAŠ (88) preminula 07.11.15 ispraćaj u 11:35
JOSIP SEITER (88) preminuo 05.11.15 ispraćaj u 12:15
SILVESTAR STRMO (84) preminuo 05.11.15 ispraćaj u 12:55
FRANJO ĐURETA (69) preminuo 05.11.15 ispraćaj u 13:40
ANTUN KOVAČ (63) preminuo 04.11.15 ispraćaj u 14:20

Komentari

loading...
-->