Utorak, 02. 06. 2015.

zagreb.info

KB MERKUR

Djevojčicu su rodile Sabrina Gaši, Marta Ceković i Gabrijela Pravdić Nemet, a dječaka Emina Pintor, Sanja Gredelj, Ivana Keleković, Snježana Grgec, Alisa Bešić i Katarina Sever.

KB SVETI DUH

Djevojčicu su rodile Tanja Jokić Perković, Marina Orečić, Neda Schade, Lucija Lokin, Martina Jagetić i Maja Tolić, a dječaka Sussane Dragović, Maja Vučinić, Veljana Mateš, Željka Mustač, Ana Amelio, Marija Divjak i Danijela Brezak.

KB SESTRE MILOSRDNICE

Djevojčicu su rodile Zrinka Dvoršak i Iva Jakupec, a dječaka Danijela DAnulić, Natalija Dubravec, Aldijana Bakšaj, Petra Habulin, Mirjana Paropatić, Ana Žugec, Tamara Petrović, Marina Kramarić, Martina Baltić i Katarina Lukač.

Komentari