Umjesto prakse, seminarska nastava: Sveučilište odgodilo sve aktivnosti, osim nastave

Foto: Facebook/ Studentski Zbor Sveučilišta U Zagrebu

Sveučilište u Zagrebu odgodilo je sve aktivnosti koje nisu izravno povezane s nastavom, a  rektor Damir Boras donio je upute sastavnicama zagrebačkog Sveučilišta o postupanju vezano uz epidemiju koronavirusa.

Dekani fakulteta imaju pravo i obavezu postupanja sukladno okolnostima na pojedinom fakultetu pa je tako Dekanski kolegij Medicinskog fakulteta, imajući u vidu specifičnost studija medicine i veću izloženost studenata, donio odluku da se klinička nastava u kojoj je student u izravnom kontaktu s pacijentom, gdje je god to moguće, zamijeni seminarskim oblikom nastave. U suprotnom, klinička nastava se odgađa na 14 dana.

Nastava na poslijediplomskim studijima tog fakulteta odgađa se 30 dana.

Dekanski kolegij Medicinskog fakulteta odlučio je i da se komunikacija sa svim studentskim referadama do daljnjega odvija isključivo elektroničkim putem, a nastavnike se obvezuje da se pripreme za online predavanja, u slučaju zatvaranja visokih učilišta.

Na Fakultetu političkih znanosti (FPZG) do daljnjega obustavljaju sve skupove, uključujući nastavu (predavanja na obaveznim predmetima) te akademske i javne događaje, sa stotinu ili više sudionika. Nastava s manje od stotinu sudionika će se održavati, ali pohađanje nije obavezno.

Dođe li do potpune obustave nastave u prostorijama Fakulteta, nastavnici će se javiti svojim studentima i obavijestiti ih o načinu nastavka održavanja nastave putem mrežnih stranica Fakulteta (intranet) i drugih digitalnih kanala. Nastava u ljetnom semestru se u svakom slučaju nastavlja, bude li potrebno, nastavlja se na daljinu, doznaje se na FPZG-u.

Komentari