Udruga sudaca za mladež osmislila kako zaštititi djecu od nasilja: ‘Obvezali smo se na to kao država’

Foto: Zagreb.info

Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež predložila je niz mjera za sveobuhvatnu zaštitu djece od nasilja i zlostavljanja, uključujući preventivne i edukacijske programe, nove zakone o udomiteljstvu i posvojenju te specijalizirane sudove.

Udruga podsjeća kako je prije više od 30 godina UN-ova Konvencija o pravima djeteta iz 1989. obvezala države da poduzmu sve potrebne zakonodavne, upravne, socijalne i prosvjetne mjere da zaštite dijete od svakog oblika tjelesnog ili emocionalnog nasilja, zanemarivanja, zlostavljanja ili iskorištavanja.

Te mjere moraju obuhvatiti djelotvorne postupke uvođenja socijalnih programa za pružanje potrebne pomoći djetetu i onima koji se o njemu brinu te druge oblike prevencije i utvrđivanja, izvještavanja, ukazivanja, istraživanja, postupanja i praćenja slučajeva zlostavljanja djeteta.

“Stoga predlažemo da država napravi sveobuhvatne preventivne programe u vrtićima, školama, domovima zdravlja, knjižnicama (odjelima za djecu) lokalnih zajednica za djecu i roditelje te stručnjake koji s njima rade kako bismo smanjili broj zlostavljane djece. Zdravstvenu edukaciju za rizične obitelji trebalo bi provoditi po liječnicima pedijatrima i liječnicima školske medicine, a nadzor takvih obitelji obuhvatiti s patronažnim sestrama”, navodi u priopćenju predsjednica Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež (USZM) Lana Petö Kujundžić.

Traže programe prevencije i socijalne programe

Od Sveučilišta u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Rijeci, a i od ostalih učilišta, trebali bi zatražiti provođenje istraživanja slučajeva zlostavljanja djece i prijedloge za djelotvorno preveniranje takvih oblika ponašanja. Nadležno ministarstvo bi trebalo organizirati obavezne predmete o pravima djece, zlostavljanju i zanemarivanju te međuljudskim odnosima na svim sveučilištima i učilištima društvenih znanosti i medicine.

Iz USZM-a pozivaju ministarstva da naprave programe prevencije, socijalne programe i edukativne programe za studente kao i da osnaže terenski rad stručnjaka socijalne skrbi kako bi pružali adekvatnu i pravodobnu pomoć djeci.

“Nova zakonska rješenja udomiteljstva i posvojenja trebaju se usvojiti u radnim skupinama ne samo pravnika već i pomagačkih struka, psihologa, socijalnih pedagoga i socijalnih radnika. Predlagani obiteljski sudovi kao specijalizirani sudovi unutar redovnih sudova trebali bi biti izdvojeni od općinskih sudova s obiteljskim sucima i izvanpravnom strukom, psiholozima, socijalnim pedagozima i socijalnim radnicima”, ističu iz USZM-a.

Komentari