U srijedu će policija provesti akciju Zaštita pješaka: pročitajte apel upućen pješacima

hr.wikipedia.org

U srijedu 13. lipnja 2018. na području Policijske uprave zagrebačke provodit će se akcija Zaštita pješaka.

Cilj ove akcije je smanjenje broja prometnih nesreća i broja stradalih osoba, a posebice pješaka kao najranjivije skupine u prometu.

Akcija je usmjerena prvenstveno na prekršaje vozača (čl. 133. – 135. Zakona o sigurnosti prometa na cestama) te ih pozivamo da prilagode brzinu kretanja i propuštaju pješake na obilježenim pješačkim prijelazima, a pješake pozivamo da kolnik prelaze samo na za to obilježenim mjestima i poštuju zeleno svjetlo na semaforu.

Apel pješacima

Ovim putem podsjećamo na određene prometne propise kojih se pješaci trebaju pridržavati:

–       Prilikom prelaženja ceste koristite obilježene pješačke prijelaze te prelazite cestu kada se uvjerite da je cesta slobodna ili kada se uvjerite da vas je vozač uočio i da smanjuje brzinu kretanja vozila kako bi vas propustio.

–       Pješački prijelaz koristite uvijek kad nije udaljen od vas više od 50 metara u naselju ili više od 100 metara izvan naselja.

–       Prelazite preko pješačkog prijelaza samo kada je na semaforu upaljeno zeleno svjetlo za pješake, obratite pozornost na vozila koja skreću iz bočnih ulica.

–       Kada na cesti nema pješačkog prijelaza, preko kolnika prelazite pažljivo i najkraćim putem, nakon što ste se uvjerili da to možete učiniti na siguran način i to tako da ne ometate promet vozila.

–       Krećite se nogostupom ili drugom površinom određenom za kretanje pješaka, odnosno površinom pokraj kolnika prikladnom za kretanje pješaka.

–       Ako se krećete kolnikom na javnoj cesti izvan naselja, hodajte uz lijevi rub kolnika u smjeru kretanja, a noću i danju u slučajevima smanjene vidljivosti, nosite reflektirajući materijal.

–       Ako se krećete u skupini, hodajte jedan iza drugoga.

Savjetujemo da zbog vlastite sigurnosti kao pješak poštujete prometna pravila, a kao vozač obratite posebnu pozornost na pješake.

Komentari

Komentari