U potresu stradalo 6000 grobova: Vlasnici oštećenih privatnih grobova će dobiti odštetu, ali samo uz jedan uvjet

Foto: Neja Markicevic / CROPIX

Osim za svoje domove koji su stradali u potresu, mnogi Zagrepčani morati će se suočiti i sa štetom koja se dogodila na grobljima.

Kako javlja Jutarnji list, prema podacima podružnice Holdinga Gradska groblja, u potresu je stradalo oko 6000 grobova i spomenika, a šteta samo na privatnim objektima zasad se procjenjuje na 40-ak milijuna kuna.

Kojim će novcem građani popraviti ta grobna mjesta, ovisit će o tome jesu li vlasnici grobova i spomenika svoju imovinu osigurali protiv potresa, kao i o tome hoće li Vlada prihvatiti amandmane koje su Gradska groblja dala na prijedlog Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području grada i okolice.

Vlasnici privatnih grobnih mjesta oštećenja na spomenicima moći će sanirati iz osiguranja ako su ih osigurali, s obzirom na to da se štete na privatnim grobnim mjestima neće moći sanirati iz police osiguranja koju imaju Gradska groblja.

Podružnica ima osiguranu imovinu, u sklopu police pokrivena je i šteta nastala od potresa, no njome je obuhvaćena isključivo imovina Gradskih groblja te grobna mjesta i spomenici u vlasništvu Grada Zagreba, dok su privatni vlasnici svoju imovinu bili dužni osigurati sami.

Inače, iz te police osiguranja koju ugovara podružnica Holdinga do 2016. i privatni su vlasnici grobnih mjesta mogli dobivati odštetu u slučajevima manjih krađa, no prije četiri godine zakonski su se propisi promijenili, pa su privatni korisnici obaviješteni da se ubuduće i za manje krađe moraju osiguravati sami.

Gradska podružnica inicirala je da se u program obnove Zagreba nakon potresa uključe i grobna mjesta privatnih osoba. “Gradska groblja uputila su prijedlog dopune Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Zagreba i okolice u kojem predlažu da se u program obnove uključe i svi grobovi i grobna mjesta u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i uprave, pravnih i fizičkih osoba te grobovi znamenitih osoba”, rekao je voditelj Gradskih groblja Patrik Šegota.

“Obnovu bi, prema tom prijedlogu, trebalo povjeriti Gradskim grobljima, koja bi objedinjenim postupcima obnove racionalizirala troškove i jamčila stručnost i kvalitetnu radova”, objasnio je Šegota.

Ipak, dobra vijest stiže za vlasnike privatnih grobova čije su spomenike ili grobove u potresu oštetili spomenici u vlasništvu Grada Zagreba.

“S obzirom na to da Gradska groblja imaju osiguranu imovinu u slučaju potresa, iz naše police osiguranja pokrivat će se troškovi sanacije spomenika i grobnih mjesta koja su oštećena zahvaljujući spomenicima u vlasništvu Grada”, kaže Šegota.


Komentari