U IŠČEKIVANJU NOVE SJEDNICE GRADSKE SKUPŠTINE Paprena pitanja zastupnika, problemi dječjih vrtića, ali i Zelene tržnice

Foto: Zagreb.info

Nova sjednica Gradske skupštine planirana je za 26. svibnja, a gradonačelnik Tomislav Tomašević nekoliko će kapitalnih gradskih problema dati na razmatranje skupštinarima.

Između ostaloga, tu će biti i jedno od gorućih pitanja aktualne gradske vlasti, a to je pitanje vrtića odnosno proširivanje kapaciteta kao dio kompenzacijskih mjera za rješenje pitanja roditelja – odgojitelja.

Dječji vrtić (foto: Ana Nilić)

“Upravno vijeće Doma zdravlja – Zagreb istok je na sjednici održanoj 11. travnja 2022 godine donijelo je Odluku kojom daje na privremeno korištenje prostorije na lokaciji Resnički put 81 ukupne površine 103,30 m² Dječjem vrtiću „Jabuka“, bez naknade, a u svrhu proširenja smještajnih kapaciteta za jednu odgojno – obrazovnu skupinu”, stoji u Obrazloženju koje bi trebao potpisati gradonačelnik Tomašević.

Tamo će se prostor od 103 kvadrata dati na privremeno korištenje Dječjem vrtiću Jabuka, koji se nalazi samo nekoliko kućnih brojeva dalje u Resničkoj 88.
Komunalni problemi Sesveta

Gradonačelnik  Tomašević morat će i dati odgovore na verificirane pitanje zagrebačkih skupštinara, a naročito ona Trpimira Goluže iz Kluba Mosta. Njega naime najviše zanimaju komunalni problemi Sesveta.

Sesvete (foto: Wikimedia Commons)

Već je poznato kako su se Mostovi zastupnici bunili zbog smanjenja proračuna za tu veliku četvrt na istoku grada kada je smanjen za 13 milijuna kuna, s 36 na 23 milijuna kuna. Problemi su, ističu u Mostu, veliki. Naime, dio proračuna koji je smanjen trebao se iskoristiti za asfaltiranje cesta, ali i za rješavanje pitanja asfalitranja u Brestju.

Zelena tržnica i Gradski vrtovi

Zastupnik Marijan Tomurad na idućoj sjednici Gradske skupštine postavit će pitanje gradonačelniku Tomaševiću o premještanju Zelene tržnice.

Zelena tržnica (foto: Zagreb.hr)

Naime, zbog radova na denivelaciji Slavonske avenije i izgradnje rotora Zelena tržnica bi trebala na novu lokaciju. Dvije lokacije su u ‘igri’, a zakupcima sa Zelene tržnice je prihvatljivo da ostanu u susjedstvu, odnosno da se presele iza Bauhausa, dok je jedna od predloženih lokacija od strane grada bila na mjestu stočnog sajma u Sesvetama, ali i na istočnoj strani Velesajma, što su OPG-ovci odbili zbog logističkih poteškoća.

Između ostaloga, na idućoj sjednici Gradske Skupštine podnijet će prijedlog kojim se mijenjaju uvjeti natječaja za gradske vrtove.

Gradski vrt (foto: Zagreb.hr)

Prema novom prijedlogu koji tek treba proći Skupštinu, povećava se broj bodova koji se dodjeljuje umirovljenicima sa dosadašnjih 2 na 4 boda.

Obrazloženje Zaključka kojeg potpisuje gradonačelnik Tomislav Tomašević, objašnjava  kako bi se umirovljenicima kao jednoj od najranjivijih skupina u našem društvu dala veća prednost pri dodjeli vrtnih parcela i na taj način omogućilo kvalitetnu i održivu prehranu, u kombinaciji s aktivnim životnim stilom posebno važnim za treću životnu dob.

Komentari