TKO OSTVARUJE PRAVO? Grad subvencionira troškove nabave i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije

wikipedia

Grad Zagreb objavio je javni natječaj za subvencioniranje troškova nabave i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije za 2016. god.

Financijska sredstva za troškove opreme i ugradnje sustava OIE subvencionirat će se u iznosu do 50% investicijske vrijednosti odnosno do maksimalnog iznosa od 15.000,00 kn. Sredstva će se isplaćivati isključivo za troškove opreme i ugradnje nastale nakon datuma objave javnog natječaja. Subvencije će moći dobiti kuće, stanovi te malo i srednje poduzetništvo (pravne osobe).

Što se sve subvencionira?

Predmet ovog natječaja je subvencioniranje troškova nabave i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije:

– solarnog kolektorskog sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode;
– fotonaponskog sustava za proizvodnju električne energije;
– sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode na pelete;
– sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode na peći s pirolitičkim procesom izgaranja;
– sustava s dizalicama topline za pripremu potrošne tople vode, grijanje i hlađenje A energetske klase (prema Eurovent Energy Efficiency Classification): zrak-voda (COP≥3,2, EER≥3,1), voda-voda i zemlja-voda (COP≥4,45, EER≥5,05);
– sustava s vjetrogeneratorima i akumulatorima za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju (samostalni sustavi/off-grid) na području Grada Zagreba za 2016. za kuće i stanove (fizičke osobe) te malo i srednje poduzetništvo (pravne osobe).

Tko ima pravo na subvenciju?

Prihvatljivi prijavitelji korištenja subvencije troškova nabave i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije na području Grada Zagreba za 2016. godinu su fizičke osobe s prebivalištem na području Grada Zagreba i pravne osobe koje imaju sjedište na području Grada Zagreba koje:

– ulažu vlastita sredstva u sustave OIE;
– u posljednje tri godine nisu koristile nepovratna novčana sredstva Grada Zagreba za trošak nabave i ugradnje istog sustava OIE u ukupnom iznosu većem ili jednakom od 15.000,00 HRK;
– ugradit će sustav OIE i održavati ga na objektu koji se nalazi na području Grada Zagreba, a koji će biti funkcionalna cjelina i koji će se sastojati od komponenti sadržanih u članku 2. Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za subvencioniranje troškova nabave i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije na području Grada Zagreba.

Financijska sredstva za troškove opreme i ugradnje sustava OIE subvencionirat će se u iznosu do 50% investicijske vrijednosti odnosno do maksimalnog iznosa od 15.000,00 HRK. Sredstva će se isplaćivati isključivo za troškove opreme i ugradnje nastale nakon datuma objave javnog natječaja.

Rok za prijavu na natječaj je do 30. lipnja 2016. Obrazac za prijavu preuzmite ovdje.

Komentari