Švicarska stranica IQ Air: Poslije 16 sati zrak u Zagrebu je najzagađeniji na svijetu i opasan za zdravlje respiratornih bolesnika.

Foto: Darko Tomas / CROPIX

Prije par mjeseci Zagreb je imao problema s onečošćenjem zraka, a izgleda kako se taj scenarij ponavlja. Nakon epidemije virusa COVID-19 i razornog potresa glavni grad Hrvatske zadesila je još jedna nesreća. Jutros je u Zagrebu izmjerena visoka stopa zagađenosti, a danas nakon 16 sati Zagreb je postao najzagađeniji grad na svijetu.

”Mjerimo razne polutante u zraku i između ostalog smo danas izmjerili visoko zagađenje u Zagrebu kad je riječ o letećim česticama. Sve je počelo još ujutro oko 10 sati u Osijeku, a vjetar je to donio prema Zagrebu i sad nosi dalje prema Sloveniji. Ne znamo izvor zagađenja jer on nije u Hrvatskoj i ne vidimo nikakav razlog zašto je došlo do naglog povišenja letećih čestica. Te su čestice veličine zrna prašine. Naime, zbog kondenziranja određenih onečišćujućih plinova, vodene pare i svega što se izbacuje u atmosferu, kad su uvjeti kao sada da je hladno, čestice se zadržavaju pri tlu i ne raspršuju se u atmosferu te dolazi do veće koncentracije.

Propisano je da je 40 mikrograma po kubnom metru godišnja vrijednost, ali 24-satna ne bi smjela prelaziti 50 mikrograma po kubnom metru. U prvom navratu mjerenja u Osijeku ih je bilo 250 i više, pet puta više nego što je dozvoljena vrijednost. Čekamo do kraja dana budući da se mjeri u više navrata, pa ćemo imati i srednju vrijednost, rekla je dr. sc. Cleo Kosanović, načelnica sektora za kvalitetu zraka u Državnom hidrometeorološkom zavodu za 24sata.


Komentari

loading...
-->