SVEMU LIJEPOM DOĐE KRAJ? Sastao se Sveučilišni savjet, nakon sedam sati Luka Burilović rekao o čemu je bilo govora na sastanku

Foto: Zagreb.info

U petak u podne sastao se Sveučilišni savjet, tijelo koje nadzire rad rektora i sveučilišnih tijela. Sjednica se održavala sedam sati nakon što je resorni ministar Radovan Fuchs zatražio njihovu hitnu reakciju povodom višestrukih skandala koji potresaju zagrebačko Sveučilište.

Predsjednik Savjeta Luka Burilović dao je izjavu za medije nakon sastanka, pa je rekao kako je na dnevnom redu bilo pet točaka. Dodao je da su četiri točke donesene jednoglasno, samo je kod prve točke jedna osoba bila suzdržana.

“Pod drugom točkom bilo je stanje na FFZG. Znate i sami da je to ovih dana bilo tema, ali mi moramo reći i ono što smo zaključili, da je to tema koja se već godinama događa”, rekao je.

“Stanje tamo nije dobro, moramo učiniti neke korake”, kaže Burilović. Pročitao je zaključke. Boras je, kaže, prihvatio ostavku Miljenka Šimprage. Do ljeta bi se, govori, trebao provesti proces izbora dekana. Kaže da je Boras bio te da je podnio izvješće. Treća točka dnevnog reda bila je vezana za prijave za seksualno zlostavljanje na Sveučilištu.

“Mi smo dali jasno do znanja, želimo reći da je svako takvo zlostavljanje ljudski, etički i moralno neprihvatljivo”, kaže. Burilović je upitan je li se raspravljalo o odgovornosti Borasa za rušenje ugleda Sveučilišta.

“Pod točkom Razno je rečeno da tražimo od Borasa da unutar 30 dana sazove sjednicu Senata, tu će se raspravljati o stanju na Sveučilištu. Boras je na to, naravno, pristao”, govori Burilović.

“Moram reći da je Boras odmah prihvatio naš zahtjev”, kaže. Burilović je upitan je li Boras dignuo glas i viknuo da je ovo njegovo Sveučilište.

“Ja mogu reci da je danas ova sjednica na kojoj je po statutu nazočan Boras. Predsjednik sam ja, sjednica je išla po točno određenom redu. Nije bilo nikakvih povišenih tonova”, kaže Burilović. Dodaje da nije čuo rečenicu da je ovo njegovo sveučilište.

“Donijeli smo zaključak da se na sljedeću sjednicu stručne službe dostave popis svih osoba starijih od 70 godina da vidimo njihov radni status na sastavnicama Sveučilišta. Mi ne znamo koliko je tih osoba. I da nam isto tako, nakon što nam dostave, pojasne o svakoj osobi kakav je status”, kaže Burilović.

“Tražili smo da se osnuje posebno tijelo koje će pomagati vezano za etički kodeks i etička povjerenstva”, kaže Burilović.

“Nakon podnošenja izvješća prof. Šimpraga dao je neopozivu ostavku”, pojasnio je. Istaknuo je da se, što se tiče seksualnog uznemiravanja, nije bilo spominjanja imena niti konkretnih slučajeva, nego se razgovaralo generalno o mehanizmima borbe protiv tog problema.

“U zaključku smo rekli da će se bilo koji oblik seksualnog zlostavljanja da će se razmotriti status pojedinih profesora i njihovo poništenje. Ako dođe do sudskih epiloga, Senat će razmotriti status ne samo emeritusa, nego i svih zvanja. Tražili smo da nam se na iduću sjednicu dostavi popis svih osoba rođenih do 30. 9. 1950. i prije, da vidimo njihov radno-pravni status. Ne znamo koliko ih je. Nakon što dobijemo spisak, pravna služba će pojasniti točno koji je njihov status i da se dalje provode postupci”, rekao je Burilović.

Na pitanje smatra li on da Damir Boras mora otići, rekao je: “Postupci moraju krenuti od sastavnica. Traži se od uprave i Senata da se osnuje posebno tijelo Sveučilišta koje će pomagati stručnom dijelu vezano uz etički kodeks i koje će biti stalno tijelo Sveučilišta. Donijeli smo zaključke i pravila kako u budućnosti to spriječiti. Odgovornost postoji na mnogim sastavnicama i na drugim tijelima, a kolika je odgovornost, o tome odlučuje Senat.”

Na pitanje podnošenja izvještaja Saboru rekao je: “Mi smo dužni podnijeti izvješće Ministarstvu obrazovanja, to ćemo učiniti.”


Komentari