Studente koji se vrate u klupe dočekat će zaključana vrata i dva toplomjera, a jednom kada uđu u ustanovu ovako će izgledati njihovo obrazovanje

Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Vlada je donijela odluku da u ponedjeljak počinje nastava u osnovnim školama, a s druge strane, prva rečenica Preporuka za preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavu na Sveučilištima s oobzirom na epidemiju COVID-19 koje je izdao Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) stoji kako svaki boravak u ustanovi (sastavnici sveučilišta) može predstavljati veći rizik za zarazu s COVID-19 nego je to obiteljski dom odnosno kućanstvo, posebno ako su ukućani uključeni u takav tip dnevnih obaveza da mogu dosljedno izbjegavati situacije povećanog rizika za zarazu COVID-19.

Stoga preporučaju da se sve aktivnosti koje se mogu obaviti na daljinu, nastave obavljati na taj način, a uostalom, navode, studenti s obzirom na dob imaju uglavnom odgovarajuće
navike i vještine vezane uz rad na računalu i nove tehnologije.

U obzir su uzeli i različita materijalna stanja studenata te naveli da, uzimajući u obzir činjenicu da neki studenti iz materijalnih i drugih razloga neće imati na raspolaganju odgovarajuća tehnička rješenja (osobna računala i sl.), potiču se sastavnice sveučilišta da takvim studentima omoguće pristup nužnoj informatičkoj opremi na način da im se posudi (iznajmi bez naknade ili uz minimalnu naknadu) oprema u vlasništvu sveučilišta ili oprema koju su sveučilištu ustupili privatni ili javni poslodavci, donirana oprema i sl. Na isti način, smatraju, treba se odviti i nabava udžbenika za studente koji ih nisu u stanju nabaviti sami.

Preporuke dakako navode i opće mjere održavanja distance od dva metra kao i održavanje osobne higijene, a broj osoba koje se smiju nalaziti u jednoj prostoriji ograničili su na maksimalan broj od deset.

Boravak u ustanovama neophodno je organizirati tako da se rad odvija u malim skupinama uvijek istih studenta i nastavnika, uz izbjegavanje fizičkog kontakta (bliski kontakt) studenta i nastavnika iz jedne skupine s drugom skupinom. Stolovi/mjesta za rad razmiču se tako da studenti sjede/provode vježbu ili sl. na međusobnoj udaljenosti od 2 metra, i to svaki student uvijek na istom mjestu. Svaka skupina boravi u jednoj odgovarajućoj prostoriji, odvojena od druge skupine vratima, a u neposrednoj blizini prostorije nalazi se toalet koji koristi isključivo ta skupina studenata.

Ako je neophodna prehrana studenata, treba ju organizirati u prostoriji u kojoj ti studenti
rade a ne u zajedničkoj blagovaonici, na način da se hrana ostavi na kolicima ili sl. ispred
ulaza u prostoriju; hrana mora biti unaprijed podijeljena u porcije. Izbjegava se ulazak drugih osoba (primjerice zbog čišćenja, popravka ili donošenja hrane) u prostoriju sve dok studenti borave u prostoriji, a prilikom izlaska, potrebno ih je podsjetiti da ne dodiruju druge površine koje koriste drugi studenti.

Student kod odlaska iz ustanove odnosi sve svoje stvari sa sobom ili ih baca u koš pokriven
poklopcem

Do daljnjeg su zabranjene sve posjete predmetnim ustanovama kao što su kazališne predstave, izvannastavne aktivnosti i sl.

S druge strane, neophodno je osigurati protok/dolazak što manjeg broja ljudi, kako na ulazu u ustanovu tako i u unutarnjim prostorima ustanove pa se predlaže uvođene sedmodnevne ili četrnaestodnevne smjene.

U ustanovu nije dozvoljen ulazak zaposlenicima koji nisu raspoređeni na posao, a
ulazna vrata otvaraju se na poziv telefonom ili zvonom tijekom radnog vremena i dežurstva. Vikendom/blagdanom/radnim danom/poslijepodne vrata otvara dežurni djelatnik. Jedan djelatnik osiguran je i za zaprimanje dostava.

Dakako, aktivne su i opće mjere zaštite kakvi su dezificijensi postavljeni na ulazu i u drugim dijelovima ustanove, učestalo provjetravanje prostorije, najmanje dva puta dnevno minimalno pola sata prije dolaska i nakon odlaska studenata. Ako vrijeme to dopušta, može se i ostaviti otvoren prozor.

Ne smije se zaboraviti ni redovno čišćenje svih površina koje se često dodiruju te je njihovo čišćenje potrebno obaviti minimalno dva puta dnevno.

Svakodnevno kod dolaska i odlaska s ustanove zaposlenicima i studentima treba izmjeriti tjelesnu temperaturu beskontaktnim toplomjerom te utvrditi imaju li respiratornih simptoma ili znakove drugih zaraznih bolesti. Kod osobe s povišenom temperaturom (37,2°C i veća, ovisno o specifikaciji beskontaktnog toplomjera) mjeri se temperatura i standardnim toplomjerom pod pazuhom te se povišena temperatura utvrđuje na temelju rezultata mjerenja pod pazuhom. Evidencija o vrijednostima izmjerene tjelesne temperature i eventualnom postojanju respiratornih simptoma i znakova drugih zaraznih bolesti upisuje se u posebnu evidencijsku knjigu, naveli su.

Dotaknuli se u i studenata kojima pomoć pružaju asistenti pa su naveli kako pristupnik kojemu je neophodna podrška osobnog asistenta ima pravo na takvu pomoć na način da osobni asistent poštuje sve obaveze opisane u ovim preporukama (držanje razmaka od drugih osoba, pojačana higijena, korištenje maski i rukavica ovisno o zdravstvenom stanju studenta i sl.). Treba napomenuti da zbog njihovog zdravstvenog stanja za ove studente postoji povećani rizik zaraze te je još važnije za njih osigurati nastavu i polaganje ispita na daljinu.

Naposljektu, dodali su i kako u slučaju nemogućnosti organizacije posla zbog većeg broja zaposlenika koji su u samoizolaciji, stožeri civilne zaštite (državni i lokalni) u koordinaciji s osnivačima mogu preraspodijeliti zaposlenike iz drugih ustanova, a kako bi se osigurala kontinuirana nastava.

Komentari